Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ulusal Bilimsel Aktiviteleri Destekleme İlke Kararları

Madde 1- Ulusal Kongre, Çalıştay ya da Sempozyumda sözlü bildiri sunmak. Destek sadece sözlü bildiriyi sunan kişiye verilebilir.
Madde 2- Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, TAGEM, STK’lar ve/veya Bakanlıklardan proje destekletmiş ve proje sonuç raporunu vermiş olmak (Proje ekibinden, proje yöneticisi veya proje yöneticisi önerisi doğrultusunda bir kişi ) (Bu maddeden 1 yıl içerisinde yararlanılabilir.)
Madde 3- Başvurulan yıldan bir önceki takvim yılında SCI ve SSCI tarafından taranan dergilerde en az 20 atıf almak.
Madde 4- Yayınlardan aldığı h faktörü değerinin bir önceki takvim yılında herhangi bir veri tabanında en az 7 olması (Bu maddeden en fazla 1 defa yararlanılabilir.)
Madde 5- Başvuru yılından önceki takvim yılında SSCI ve SCI’da taranan dergilerde makale ve/veya kurum dışı proje değerlendirme sayısının toplamda en az 10 olması,
Madde 6- Bir önceki takvim yılında uluslararası çalıştay, sempozyum ile ulusal/uluslararası kongre düzenlemek (Düzenleme Kurulu Başkanı),
Madde 7- Araştırma görevlileri (Öğretim üyesi kadrosuna atanmamış olanlar dahil) ulusal kongreye en az iki poster bildiriyle katılması kaydıyla 400 TL ile desteklenebilir. Sözlü ve poster desteği birleştirilemez.
Madde 8- 2-7. maddeler arasında herhangi bir maddedeki koşulları karşılayan öğretim elemanı bildiri sunmadan da Ulusal Kongre, Çalıştay ve Sempozyuma katılabilir ya da yeni bir analiz metodu öğrenmek, teknik bir ziyarette bulunmak, sahadaki yenilikleri takip etmek üzere yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilebilir.
Madde 9- Madde 3, 4, 5 ve 6’yı sağlayanlar bu destekten yılda iki kez yararlanılabilir. Başvurunun gerekli belgelerle yapılması önemlidir.
Madde 10- Desteğin sözlü sunum için üst sınırı 750 TL olup, bu destek yolluk, yevmiye, konaklama ve kongre katılım giderleri için kullanılabilir.