Ankara Etimesgut BİLSEM öğrencileri ve beş branş öğretmeni–okul müdür yardımcısının katılımı ile gerçekleştirilen proje, 28 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında Fakültemizin Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde gerçekleştirildi.

Projenin açılış toplantısında öncelikle Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sevinç Arcak, bu projenin hazırlanmasındaki amacın, özel yetenekli öğrencilerden oluşan küçük bilim insanlarını tarım yapılan çiftlikte toprakla tanıştırarak onlara tarımın önemini, gerekliliğini, toprağımızı, toprakta üretilen ürünlerimizi ve çiftlikte yetiştirilen hayvanlarımızı-ürünlerini tanıtmak ve nasıl koruma altına alınması gerektiğini, özellikle de bunun nedenini fark ettirerek onları bu bilince davet etmek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, bilimin günlük yaşam ile bağlantısını kurmalarına yardımcı olmak, doğa sevgisinin geliştirilmesini sağlamak, kurulacak bir bilgi ve iletişim ağı ile toprağın tarımda ve özellikle yaşamımızda önemi konusunda bilimsel temellerin atılmasına ve gelişimine katkı sağlamanın da projenin amacı olduğunu vurgulamıştır.

Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ise yaptığı açılış konuşmasında; küçük bilim insanlarını fakültenin çiftliğinde görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirttikten sonra tarımın önemini vurgulayarak çiftlikte nasıl bir üretim yapıldığını ve üretimdeki çeşitliliği uygulamalı olarak göreceklerini, üretimde kullanılan alet-makine ve en son teknolojiler hakkında bilgilendirileceklerini ve bunların çiftlikte nasıl kullanıldığını da göreceklerini söylemiştir. Ayrıca, bu eğitime katılan küçük bilim insanlarının ileride ziraat mühendisliği mesleğini seçmeye karar vererek ülkemiz tarımına çok büyük hizmetler verebileceğini ifade etmiştir. Son olarak; projenin başarıyla tamamlanacağına olan inancını ifade ettikten sonra Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Sevinç ARCAK ve Proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Sonay SÖZÜDOĞRU OK ile Öğretim Görevlisi Dr. Mümtaz KİBAR’a teşekkür etti.

Fakültemizin Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 5 gün boyunca devam eden proje kapsamında eğlenceli-öğretici arazi çalışmaları-gözlemleri yapılmış, çiftlikte hayvansal ve bitkisel ürün yetiştirilen alanlar gezdirilmiş, sulama sistemlerinin ve tarım alet ve makinalarının kullanıldığı alanlarda öğrenciler dolaştırılarak gözlemler yaptırılmış ve çiftlikte arazi gözlemleri sonunda öğrenciler topladıkları materyallerle farklı atölyelerde deneyler yaptırılmıştır. Öğrenciler; çiftlik arazisinden farklı toprak örnekleri toplayarak toprak renklerinin neden farklı olduğunu ve renklerin farklılığının nasıl adlandırıldığını-toprağın nelerden oluştuğunu ve toprağı oluşturan temel maddeleri tanıyarak, toprağı oluşturan taneleri keşfederek, toprağın oluşumunda etkili olan toprak organik materyallerini tanıyarak, organik materyallerden nasıl organik madde oluştuğunu ve neden önemli olduğunu öğrenmişlerdir. Toprak suyunun önemini öğrenerek, toprakların suyu tutma miktarlarını ve sızdırma hızlarını gözlemleyerek toprakların sızdırdığı ve tuttuğu su miktarının farklı olmasının nedenini çözebilmişlerdir. Çiftlikte hangi bitkilerin yetiştirildiğini ve bu bitkilerin atıklarının nasıl değerlendirildiğini gözlemlemişlerdir. Geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve doğa için ne kadar gerekli olduğunu anlayarak öğrendiklerini arkadaşları, anne ve babaları, komşuları ile paylaşacaklarının belirtmişlerdir. Kullanılmış atıkların geri dönüşüm sayesinde günlük hayatımızda tekrar kullanılabileceğini öğrenmişlerdir. Öğrenciler bitkisel ve hayvansal atıklardan nasıl kompost yapıldığını, ne amaçla kullanılabileceğini, çiftlikte yetiştirilen çiftlik hayvanlarının atıklarının nasıl değerlendirildiğini,  tarım yapılan çiftliklerden çıkan atıkların çevrede oluşturduğu kirliliği önlemek için nasıl geri dönüşüm sağlanabileceğini öğrenmişlerdir. Ayrıca, çiftlikte oluşumu için binlerce yıl gerekli olan toprakların bir anda yerinden nasıl taşındığını, su ve rüzgâr erozyonun nasıl oluştuğunu ve onu önlemek için neler yapılabileceğini deney yaprak gözlemlemişlerdir. Böylece, toprak, iklim değişimi ve çölleşme arasındaki ilişki nedir gibi sorulara yanıt bularak bu projede olmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır.