Dekanımız Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Hijran YAVUZCAN ikili protokol çerçevesinde 3-8 Aralık 2015 tarihinde School of Bioresources and Technology King Mongkut’s University of Technology Thonburi’yi (KMUTT) ziyaret ettiler.

School of Bioresources and Technology’deki (KMUTT) tarımsal ürünlerde araştırma-sektör işbirliği sonucunda oluşan ürünler heyetimize tanıtıldı. Hasat sonrası teknolojiye ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Mevcut protokole ek olarak yüksek lisans düzeyinde  öğrenci değişimi konusunda ortak fikir oluşturuldu. Sebze, meyve,ornamantel bitkilerde hasat sonrası patoloji ve fizyoloji konularında ortak çalışma hedeflerinin belirlendiği ziyarette iki fakülte arasındaki protokol revize edildi.