BölümüProje ElemanlarıProje AdıProje Kodu Ve Destekleyen KuruluşYıl
Bahçe BitkileriHatice Dumanoğlu,Melike BakırDoğu Karadeniz Bölgesi Sahil Kuşağı Yerel Elma Çeşit Koleksiyonu’nun (Ankara) SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörler ile Moleküler KarakterizasyonuAnkara Üniversitesi BAP (13H4347004)2014
Bahçe BitkileriProf. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Dr. Hande TAHMAZ (Yardımcı Araştırmacı)Kalecik Karası ( Vitis vinifera L.) ve Boğazkere ( Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşitlerinde Farklı Yetiştiricilik, Depolama, UV Uygulaması ve Vinifikasyon Tekniklerinin Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkileri BAP2013-2014
Bahçe BitkileriProf. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, Dr. Hande TAHMAZ (Yardımcı Araştırmacı)Ülkemizde Yetiştirilen Asma Tür ve Çeşitlerinde Antioksidan, Resveratrol ve Diğer Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma BAP2011-2014
Bahçe BitkileriAraş. Gör. Selen AKANTaşköprü sarımsağının hasat sonrası fizyolojisine modifiye atmosferde paketleme ve mj uygulamasının etkisiBAP2011-2014
Bahçe BitkileriProf. Dr. Ruhsar YANMAZ, Araş. Gör. Selen AKAN (yardımcı araştırmacı)Türkiye'den toplanan kestane ( Cucurbita moschata ) ve bal kabaklarında ( Cucurbita maxima ) karotenoidce zengin genotiplerin teksel seleksiyonla ıslahıBAP2012-2014
Bahçe BitkileriAraş. Gör. Özge ÖZÜPEKFarklı Süre ve Sıcaklıklarda Sıcak Su Uygulamalarının Rize/Pazar Koşullarında Yetiştirilen Kivi (Actinidia Deliciosa (A Chev) Liang & Ferguson Cv Hayward) Meyvelerinin Derim Sonrası Kalite Korunumuna EtkisiTÜBİTAK2013-2015
Bahçe BitkileriAyşe Serpil KAYA, Özgül KARAGÜZEL, Köksal AYDINŞAKİR, Soner KAZAZ, Bayram KOLAK, Şekip ERDAL, Ramazan ÖZALPKesme Çiçek Çeşit Geliştirme Projesi (II. Aşama)-Karanfil Çeşit Geliştirme ProjesiTOVAG- 110 O 257-TÜBİTAK15.03.2012-15.03.2015
Bahçe BitkileriGölge Sarıkamış, Seher Yıldız Madakbaş, Hakan Başak, Ufuk Karadavut, Mete Gürhan Daşçı Kırşehir Yerel Taze Fasulye Populasyonlarının Morfolojik Ve Genetik KarakterizasyonuAhi Evran Ü BAP,AEÜ-PYO.ZRT.4001.2012.0112015
Bahçe BitkileriDikmen Tarım A.Ş., Ellialtıoğlu, Ş.Patlıcanda Dihaploid Hatların Elde Edilmesi İçin Protokol Geliştirilmesi TÜBİTAK (TEYDEB)2013-2015
Bahçe BitkileriSoner KAZAZ ,Elçin Gözde ERGÜR Türkiye’de Kesme Çiçek Ortanca Yetiştiriciliğinin GeliştirilmesiTAGEM-15/AR-GE/032015
Bahçe BitkileriGölge Sarıkamış, Merve Yavuz, Begüm AydınFarklı Taç Rengine Sahip Karnabahar Çeşitlerinin Glukozinolat içeriklerinin Belirlenmesi15H0447002 Ankara Ü. BAP2015
Bahçe BitkileriŞ.Şebnem EllialtıoğluAşılı Patlıcan Bitkilerinin Tuzluluk Stresine Dayanımı Üzerinde Antioksidant Enzimlerin Etkisi BAP Ankara Üniversitesi2015
Bahçe BitkileriHalit Seyfettin ATLI Ajlan YILMAZ, Selim ARPACI, Kamil SARPKAYA, Oğuz GÜNDOĞDU, Veli ERDOĞANYerli ve Yabancı Değişik Badem Çeşitlerinin GAP Bölgesindeki Performanslarının Belirlenmesi (Gaziantep ve Mardin Lokasyonu). Türkiye Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Çerçeve Projesi. Alt Proje No:2,TAGEM2010-2014
Bahçe BitkileriProf. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLUAnkara Koşullarında Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Konusunda Çocuklara Yönelik Eğitim Programlarına Lisans Öğrencilerinin EntegrasyonuBAP2013-2014
Bahçe BitkileriDoç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYATürk Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağların Raman Spektroskopisi İle KarakterizasyonuTAGEM-Ar-Ge2012
Bahçe BitkileriDoç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYACooperation Network 2013-2014“ Innovative Technologies In Olive Oil Authentication”CIHEAM-MAICH2013
Bahçe BitkileriDoç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYABazı Yerli Zeytin Çeşitlerimizin İn Vitro Çimlenme Durumunun Ve Polen Muhafaza Şartlarının BelirlenmesiBAP2013
Bahçe BitkileriDoç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYAZeytin Gen Kaynaklarının Kendi Ekolojisinde Çeşit Özellikleri Korunarak Değerlendirme Olanaklarının GeliştirilmesiSAN-TEZ2014
Bahçe BitkileriDoç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYAZeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirilmesi ProjesiGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı2014
Bitki KorumaH. TuncaYumurta parazitoidi T.pintoi’nin kitle üretimiBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı2014
Bitki KorumaCem Özkan, Ömer Faruk EnginGeleneksel üretim yönteminden iyi tarım uygulamalarına geçiş yapan örtüaltı üreticilerinde zararlı yönetimi yönünden olası davranış değişikliklerinin belirlenmesi: Antalya İli Kumluca ilçesi ÖrneğiBAP öğrenci odaklı proje2013-2015
Bitki KorumaCem Özkan, Yasin Muhammet Ali, Hilal Tunca Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae)’nın mücadelesinde Chelonus oculator’un kullanım olanakları. Ankara üniversitesi Bap (2010-Devam) YürütücüBAP2011-2014
Bitki KorumaŞahin Tatlı, Cem özkanLarva parazitoiti Venturia canescens ‘in kitle üretimiBilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Projesi2013-2014
Bitki KorumaHatice Hilal Moran, Cem ÖzkanLarva parazitoiti Bracon hebetor ‘un soğuk koşullarda kısa ve uzun dönem depolanmasıBilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Projesi2013-2014
Bitki Korumaİsmail Atay, Cem ÖzkanMeyve zararlıları ile savaşımda yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens ’in prototip kitle üretimiBilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Projesi2014-2015
Bitki KorumaAli Rıza Günal, Cem ÖzkanDomateslerdeki önemli zararlılara karşı predatör Nesidiocoris tenuis ’in kitle üretimiBilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teknogirişim Projesi2014-2015
Bitki KorumaÖzer Elibüyük, Çağlar MengüçKekre’nin ( acroptilon repens l.) mücadelesinde rizom ve yapraklardaki eriyebilir karbonhidratlarının mevsimsel değişiminin rolü14L0447007, BAP2014-2015
Bitki KorumaDidem Canik Orel, Thomas J. BurrPossibilities of Usage of Magnetic Capture Hybridization and Immuno Magnetic Separation Methods to Detection of Agrobacterium vitis by Real-time PCRTUBITAK-Bideb 2219, Yurt dışı doktora sonrası araştırma burs programı kapsamında araştırma projesiEkim 2014-Ekim 2015
Bitki KorumaF.Ertunç, Ş.TopkayaKabakgillerde zararlı ZYMV2nin protein gen bölgelerinin belirlenmesi2010-2014 AU-BAP2014
Bitki KorumaF.Ertunç, D. Canik OrelBağlarda zararlı R. vitis’in PFGE ile belirlenmesi2013-2014 AU-BAP 2014
Bitki KorumaKemal Benlioğlu,F.ErtunçBatı Karadeniz mısır ekim alanlarındaki virüs hastalıklarının belirlenmesi ve dayanıklı mısır genotiplerinin araştırılması 2011-2014 TAGEM2014
Bitki KorumaBayraktar H., Özer G.Türkiye’nin Önemli Kimyon Ekim Alanlarındaki Fungal Patojenlerin ve Yaygınlıklarının TespitiAbant İzzet Baysal Üniversitesi BAP BAP 2011.17.17.4472014
Bitki KorumaBayraktar H., Özer G.Bolu ili patates yetiştiriciliği alanlarından elde edilen Rhizoctonia solani izolatları arasındaki anastomosis gruplarının ve patojenik farklılıkların tespitiAbant İzzet Baysal Üniversitesi BAP 2011.17.17.4102014
Bitki KorumaHilal Tunca, Avni Uğur, Miray DurluYumurta parazitoiti Trichogramma pintoi nin kitle üretimi’ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği2014
Bitki KorumaRukiye Öztürk,Hilal TuncaFarklı Nispi Nem Oranlarının Trichogramma pintoi (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ’nin Farklı Gelişme Dönemleri Üzerine Etkisi Tubitak Bidep Öğrenci Odaklı Proje2014
Bitki KorumaHilal Tunca, Miray Durlu KülbaşTrichogramma pintoi Voegele (Hymenoptera: Trichogramatidae)’nin Kitle ÜretimiT.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Projesi2013-2014
Bitki KorumaAdnan Tülek, Tuğba Hilal Çifçigil, Kemal,Akın, Halil Sürek, Recep Kaya, Mevlüt Emekci, Ahmet Güray FerizliÇeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides Besseyi)'Na Karşı Çeltik Genotiplerinin Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, Çeltik Beyaz Uç Nematodundan Kaynaklanan Ürün Kayıplarının Tespit Edilmesi Ve Tohum Uygulamalarında Bazı Fumigantların Etkinliğinin Araştırılması111O225 TÜBİTAK2015
Bitki KorumaGuz Nurper, Erdogan Cem, Akbas Birol, Degirmenci Kemal, Fidan Hakan, Karacaoglu Mehmet, Kütük Halil, Karut Sebnem, Gürkan M Oktay, Tsagkarakou Anastasia, Zchori-Fein Einat Predicting whitefly population outbreaks in changing environments  EU, Arimnet 2012-2015
Bitki KorumaF.Sara Dolar, Filiz Ünal, Harun bayraktar, A.Faik Yıldırım, Kadir Akan.İç Anadolu Bölgesi Buğday Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin, Anastomosis Gruplarının Klasik - Moleküler Karakterizasyonu ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonları ile Potansiyel Biyokontrol İzolatların BelirlenmesiTUBİTAK-TOVAG 110O6222011-2014
Bitki KorumaCem Erdoğan, Umut Toprak, M. Oktay GürkanSebzelerde zarar yapan Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera:Aleyrodidae) popülasyonlarının İnsektisitlere Direnci ile Biyokimyasal ve Moleküler Mekanizmalarının BelirlenmesiTübitak 111O7922015
Bitki KorumaUmut ToprakBiyolojik mücadele ajanı, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Türk izolatı (SpliNPV-TR1)’nın formülasyonu, kitle üretim modeli ve tarımsal mücadele potansiyelinin ortaya konulmasıTAGEM12ARGE192015
Bitki KorumaSalih Maden, Y.Zekai Katırcıoğlu, Seçil Akıllı, İbrahim TurnaManagement of chestnut blight and increased capacity for improving forest health and vitality.FAO TCP/TUR/6156762012-2014
Su Ürünleri MühendisliğiNilsun DemirNehir Havzalarında Göl Sularında Su Kalitesi, Fitoplankton ve Makrofit İzleme, Buna Bağlı Hassas Alan Tayini: Batı Karadeniz ve Yeşilırmak HavzalarıT.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TUBİTAK MAM2014-2015
Su Ürünleri MühendisliğiNilsun DemirSakarya Havzasındaki Göllerin Batimetrilerinin Ölçümü, Envanter Çalışmalarının Yapılması ve Göl Künyelerinin TasarımıT.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü2014-2015
Su Ürünleri MühendisliğiMine KırkağaçTuz gölü’nde artemıa populasyonunun durumu: dağılımı ve biyolojik özellikleri ANKARA ÜNİV. BAP2013-2015
Su Ürünleri MühendisliğiMine KırkağaçBALIK DÜNYASI –Seviye İlkokulları-2. Ve 4. Sınıf öğrencilerine Teorik ve Uygulamalı Çalışma (1 gün)ASAUM42095
Süt TeknolojisiAtila Yetişemiyen, Tuba Şanlı, Ceren AkalFarklı Starter Kültürler Kullanılarak Üretilen Kefirlerde BioaktifPeptitler Üzerine Bir AraştırmaBAP2012-2014
Süt TeknolojisiAtila Yetişemiyen, Şebnem Budak, Ceren AkalBiyoaktif Bileşenlerce Zengin Bazı Kuruyemişlerin İlavesiyle Fonksiyonel Yoğurt Üretiminin AraştırılmasıTUBİTAK2013-2015
Süt TeknolojisiAyşe GürsoyYoğurt Dondurması Üretiminde Keçi Boynuzu Ürünlerinden Yararlanma OlanaklarıTÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Araştırma Projeleri Destek Programı 2014-2015
Süt TeknolojisiEbru Şenel, Metin Atamer, Tuba Şanlı, Zahide Kocabaş, Nazlı Türkmen Geleneksel Yayık tereyağının aroma karakterizasyonu ve duyusal özelliklerinin belirlenmesiBAP2012-2015
Süt TeknolojisiBirce Taban, Sahar KarimihachehsooAnkara Piyasasında Açıkta Satılan Beyaz ve Tulum Peynirlerinde Staphylococcus aureus Varlığının Belirlenmesi ve Belirlenen Suşlarda Bazı Klasik Enterotoksijenik Özelliklerin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile AraştırılmasıBAP2014-2015
Tarım EkonomisiAtaseven, Y.Yem Bitkileri Desteklerinin, Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine EtkisiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-TAGEM2012-2014
Tarım EkonomisiGülçubuk, B.Türkiye'de Agroparkların Uygulanabilirliği Üzerine Bir AraştırmaAnkara Üniversitesi-BAP2013-2014
Tarım EkonomisiGülçubuk, B.Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Hayvancılık Kümelenme Potansiyeli Araştırması: Erzurum ve Kars İli ÖrneğiGTHB2012-2014
Tarım EkonomisiGüldal, H.T.Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime ve Gelire Olan Etkilerinin BelirlenmesiBAP2014-2015
Tarla BitkileriÖzcan, S., Khawar, K.M., Aasım, M., Ünlü, L.Cry1Ac Endotoksin Üretiminin Sınırlandırıldığı Böceklere Dayanıklı Trasgenik Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü)111O254 - TÜBİTAK2011-2014
Tarla BitkileriBaşalma, D. Oleik Tip Ayçiçeği Gen Kaynaklarının SSR’a (Simple Sequence Repeats) Dayalı Genetik Karakterizasyonu ve Oleik Asidi Yüksek Hibritlerin Verim Öğelerinin KarşılaştırılmasıBAP (Hızlı Destek) 12 Ay09.06.2013- 20.09.2014
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeErpul, G., Başaran, M.Altınova-Gözlü Tarım İşletmelerinde Rüzgar Erozyonu Ölçümü, Değerlendirilmesi ve RaporlanmasıBAP (ERCİYES ÜNİ.)2015
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeERPUL, G., SAYGIN, S.D.,PINAR, M.Ö., AKGÖZ, R.Soil Erosion Assessment and Mitigation Measures of TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project)ANKÜR-TANAP2014-2015
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeErpul, G. vd.Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin GeliştirilmesiKOD: G555000, TUBITAK-BİLGEM2014-2015
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeErpul, G. vd.Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (HİDS PROJESİ) Türkiye Çölleşme Modelinin Kalibrasyonu ProjesiKOD: G555000, TUBITAK-BİLGEM2014-2015
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeErpul, G., Başaran, M.The Effect of the Dust Associated Transport and Deposition Processes on Heavy Metal and Cyanide Accumulation in the Arable Lands.ERCİYES Teknopark
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAyten NamlıAlignment of Turkey's National Action Plan with UNCCD 10-Year Strategy and reporting process"projesiFAO, GEF, ÇEMOcak 2014-
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeOguz Can TurgayDoğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan Topraklarda Arbusküler-Mikorizal Mantar Çeşitliliğinin DNA düzeyinde Belirlenmesi (Ankara Üniversitesi BAP)A.Ü. BAP (hızlı destek)Nisan 2013- 2014
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeGökhan Çaycı, Çağla Temiz, Sonay Sözüdoğru OkTaze ve kompost edilmiş etlik tavuk gübrelerinin toprak agregasyonu ve bazı karbon formlarına etkileri. TÜBITAK
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeMümtaz Kibar, Sonay Sözüdoğru Ok, Sevinc ArcakAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilim ve Toplum Projeleri Toprak Bilimi OkuluTÜBİTAK2013- 2014
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeUsta,S., M.O.Akça ve M.KeçeciKireçli Anamateryal Üzerinde Oluşan Bir Toprakta İyotun Adsorpsiyon ve Desorpsiyonuna Toprak Organik Maddesi ve Sıvı Hümik Asitin Etkisi.BAP,13B43470012015
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeGüneş, A., İnal, A., Şahin, Ö., Taşkın, M.B.MM106 ve M9 Anaçları Üzerine Aşılı Bazı Elma ( Mallus×domestica Borkh.) Çeşitlerinin Kireç Kökenli Kloroza Toleransları Ve Oksidatif Strese Tepkilerinin BelirlenmesiAnkara Üniversitesi BAP12.06.2012-12.06.2014
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeGüneş, A., İnal, A., Şahin, Ö., Taşkın, M.BTarımsal Atıkların Gerikazanımı,I. Tavuk Gübresinden Piroliz İle Biyokömür Elde Edilmesi II. Biyokömürün Gübre Değerinin İşlenmiş Tavuk Gübresi İle KarşılaştırılmasıTÜBİTAK-Tovag15.03.2013-15.03.2014
Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeTaşkın, M.B., Balcı, M., Soba, M.R., Kaya, E.C., Özer, P., Tanyel, G., Kabaoğlu, A., Turan, M.A. ve Taban, S.Çay Tarımı Yapılan Toprakların Bor Durumu İle Çay Bitkisine Uygulanacak Bor Form Ve Dozlarının Belirlenmesi Ve Bor Verim-Kalite İlişkisiUlusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)Kasım 2012-Temmuz 2015