Dekanımız Prof.Dr.Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 3. Tarımsal Araştırma Danışma Toplantısına (TADAK) toplantı kurul üyesi olarak katıldı. Toplantı Tarım Bakanlığı mensupları, bürokratlar, üniversiteler, özel sektör ve diğer paydaşların katılımı ile 22 Aralık 2015 tarihinde Ankara Latanya otelde gerçekleşti.

Müsteşar Vekili Dr.Nihat PAKDİL’in açılış konuşması ile başlayan toplantı TAGEM Genel Müdürü Doç.Dr.Masum BURAK’ın 2. TADAK değerlendirmelerinin ardından Gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması, ithalatın azaltılması, ihracatın arttırılması, bilgi ve teknoloji geliştirilmesi amacıyla sektörün ihtiyaç duyduğu konularda Ar-Ge çalışmaları önceliklerinin belirlenmesi ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda bir yol haritasının çıkarılması için katılımcılar görüşlerini paylaşması ile devam etti. Yapılan genel değerlendirmeden sonra toplantı sona erdi.