Su Ürünleri Dekanlar Konseyi Ön Toplantısı, 07 Mart 2016 tarihinde, Fakültemiz Yönetim Kurulu Salonu’nda ; Su Ürünleri Fakülteleri, Deniz Bilimleri Fakülteleri, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanları ile Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Su Ürünleri eğitiminin mevcut durumlarının değerlendirildiği toplantıda, Su Ürünleri Mühendislerinin yetkileri ve istihdamı konusunda görüşler paylaşılmıştır.