Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2023 Stratejik Hedefler

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kalite Değerlendirme Raporu

Genel Akademik Kurul Sunumları

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU (2018)

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi 2018 Proje Sayıları

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı  Akademik Faaliyet Raporları
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi Bitki Besleme
Zootekni

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU (2017)

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı  Akademik Faaliyet Raporları
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı  Akademik Faaliyet Raporları
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Peyzaj Mimarlığı
Su Ürünleri Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Tarla Bitkileri
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Zootekni