Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma-Uygulama Çiftlik ve İstasyonlarında Araştırma Yapmak İsteyen Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine

Fakülte çiftlik ve istasyonlarımızda araştırma yapmak isteyen  öğretim elemanlarımızın dekanlığımıza vereceği resmi dilekçelerine ek olarak “Proje/Araştırma Yürütme Talep Formu“‘nu doldurarak eklemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı