Türkiye’de Ziraat Fakültelerinde ilk Su Ürünleri Bölümü’nü kuran Prof. Dr. Doğan Atay , bu kuruluş sürecine ilişkin kimi önemli belgeleri A.Ü. Ziraat Fakültesi Müzesi’ne bağışladı. 1972 yılında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’yla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuştu. Bu Genel Müdürlük yanısıra üniversitelerde aynı konuda eğitim verecek bölümler açılması gereksinmesi doğmuş, 1978’de A.Ü. Ziraat Fakültesi’nde bir Su Ürünleri Bölümü açılmıştı. Prof. Dr. Doğan Atay, lisans ve lisansüstü eğitim verecek bu bölümün ilk başkanı olacak, emekli olduğu 2003 yılına kadar değerli çalışmalar yapacaktı.

1982 yılında dönemin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararıyla ülkemizin gıda alanındaki altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla İstanbul, Ege, Çukurova, Fırat ve 19 Mayıs üniversitelerinde de birer Su Ürünleri Yüksek Okulu açılacaktır.

Prof. Dr. Doğan Atay, bu süreçte biriktirip dosyaladığı belgeleri A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Hijran Yavuzcan, Prof. Dr. İlhami Bayramin ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilsun Demir, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Levent Doğankaya’nın katılımıyla 22 Şubat 2016 günü yapılan törenle A.Ü. Ziraat Fakültesi Müzesi’ne teslim etti.  

Törende bir konuşma yapan Fakültemiz Dekanı Gökhan Söylemezoğlu bu belgeleri titizlikle koruyup saklayan, Türkiye’de ilk Su Ürünleri Bölümü’nün kurucusu pek çok değerli öğrenci yetiştiren Prof. Doğan Atay’a teşekkür ederek günün anısına kendisine bir belge sundu.