Ankara Üniversitesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerin sorunlarını belirlemek, çözüm üretmek, üniversite-şehir işbirliğini sağlamak için, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı kapsamında eğitimler düzenlemek, vakıf ve platformlarla eşgüdümlü çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatolüğü; Kadın Platformunun çalışmalarına yaptığı katkılar nedeniyle 8 Mart 2016 tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlenen törende Dekanımız Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU’na plaket verdi.