Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ergin Dursun ile Dekan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Belgin Çakmak ve Sayın Prof. Dr. Necmettin Ceylan 12.12.2019 tarihinde yemekhaneye giderek öğlen yemeği sırasında öğrencilerimizle görüştüler. Görüşme sırasında öğrencilerimize yemeklerin kalitesi, temizlik, yemekhane personelinin tutum ve davranışları vb. konulardaki görüşleri soruldu ve memnuniyet durumları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.