Muhlis Erkmen Kütüphanesi 29 Ekim 1933 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde Dr. Stummvoll tarafından kurulmuştur. Kurulduğu yılda kütüphane müdürü, memur, muavin ve tercümandan oluşan 5 kişilik bir kadro ile faaliyete başlamıştır. Kütüphane o yıllarda 100 kişilik okuma salonu, üç katlı kitap deposu ve yanmaz materyalden yapılmış raf ve teçhizat ile hizmet vermektedir. Kütüphane dermesi, 1930’larda Alman Hükümeti tarafından bağışlanan on binlerce kitap ve süreli yayından oluşmaktaydı. Yıldam (1980) o zamanlarda Ortadoğu ve Balkanlarda eşine az rastlanır modern bir kitaplık niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Yüksek Ziraat Enstitüsü (1939) kayıtlarına göre 1939 yılında mevcut kitap sayısı 47.000 kadardır. Yüksek Ziraat Enstitüsü 7.7.1948 tarih ve 5234 sayılı kanunla Ankara Üniversitesi bünyesine alınmıştır. Bu tarihten itibaren kütüphane, Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri altında Rektörlüğe bağlanmıştır. Ankara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 29.7.1983 tarihli 445 sayılı Senato Kararı ile Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri kütüphaneleri birleştirilmiş ve yeniden düzenlenerek bugünkü yapısına kavuşturulmuştur.

Yeniden düzenlenen Merkez Kütüphane Sadiye Yıldam Müdür olmak üzere 9 personelden oluşan ekibiyle faaliyetlerini sürdürmüştür. Rektörlük bünyesinde 35 yıl Ankara Üniversitesi Merkez Kütüphanesi olarak diğer fakülte ve yüksekokul kütüphaneleri arasında teknik ve okuyucu hizmetlerinin yanı sıra yönetsel anlamda da koordinasyon ve standardizasyonu sağlamıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2001 yılında Ziraat Fakültesi kampüsünden ayrılmıştır. Bu tarihten sonra Muhlis Erkmen Kütüphanesi Merkez Kütüphane özelliğini yitirerek Ziraat Fakültesi’ne bağlanmıştır.

Ziraat Fakültesi’nde yapılan bakım onarım işleri kapsamına Muhlis Erkmen Kütüphanesi de dahil edilmiştir. Yenilenen kütüphane, alt ve üst salon, kütüphane danışma ve teknik hizmetler ofisi ve internet birimiyle hizmet vermektedir. Muhlis Erkmen Öğrenme Merkezi 3458 metre raf uzunluğunda kapasitesi olan 4 katlı depo bulunmaktadır. Kütüphane Kapalı Raf Sistemi göre tasarlanmıştır. Ayrıca kütüphanede yer alan 78 kişilik çalışma masası ile üst salon ve 84 çalışma masası ile alt salon, 32 bilgisayarla internet birimi alanları öğrencilerin araştırma ve çalışma mekanı olarak kullanılabilmektedir.

Muhlis Erkmen Öğrenme Merkezi koleksiyonu 30500 kitap, 3500’ün üzerinde doktora ve yüksek lisans tezi, 270 proje raporu, 250 cilt süreli yayından oluşmaktadır.

              2014 yılında yenilenen kütüphane, alt ve üst salon, kütüphane danışma ve teknik hizmetler ofisi ve internet birimiyle hizmet vermektedir. 78 kişilik çalışma masası ile üst salon ve 84 çalışma masası ile alt salon, 32 bilgisayarla internet birimi öğrencilerin araştırma ve çalışma mekanı olarak kullanılabilmektedir.

       Çalışma Saatleri

Alt Salon ve Üst Salon: 7/24 çalışma ve araştırma salonu,

Teknik Ofis: Haftaiçi 8.30-17.30 saatleri çalışma, araştırma, ödünç verme ve danışma hizmetleri vermektedir.

İnternet Birimi : 8:30-21:00 saatleri arasında açıktır.

 

      Ödünç Verme Kuralları 1- Ansiklopedi, sözlük, atlas ve benzeri danışma kaynakları, ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, yazma ve nadir basma eserler ile birimlerce tespit edilen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilmez. Yazma ve nadir basma eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi kütüphane yöneticisinin iznine bağlıdır.

2- Akademik tezler kütüphane dışına ödünç verilmez. Ancak tez danışmanı veya tezi hazırlayanın yazılı izni alınarak, tezin tamamından birim içinde fotokopi çekilmesine izin verilir.

3- Üniversite dışından gelen kullanıcılar, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.

Üniversite mensupları aşağıda belirtilen kurallarla ödünç materyal alabilirler :

Ödünç Materyal Alma Kuralları ve Süreleri Öğretim Elemanları Öğrenciler İdari Personel
Kitap 15 + Uzatma
(10 Adet)
15 Gün + Uzatma
(5 adet)
15 Gün + Uzatma
(3 Adet)
Tezler Ödünç verilmez Ödünç verilmez Ödünç verilmez
Dergi Ödünç verilmez Ödünç verilmez Ödünç verilmez
Ansiklopedi, Sözlük, Atlas vb. Danışma Kaynakları Ödünç verilmez Ödünç verilmez Ödünç verilmez
CD 15 + Uzatma
(5 Adet)
15 Gün + Uzatma
(3 Adet)
15 Gün + Uzatma
(3 Adet)
 1. a) Öğretim elemanlarına en çok iki “ciltli dergi” bir hafta süre ile verilir.

  b)
  Kaynakların öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve diğer kullanıcılara ödünç verilme koşulları birim kütüphanelerinin önerisi ile birim yönetimi tarafından belirlenir.

  c)
  Üzerinde süresi dolmuş kitap ve süreli yayın bulunduranlara yenileri verilmez.
 2. – Gününde iade edilmeyen ve ödünç verme süresi uzatılmayan kütüphane materyalleri için kullanıcılarından, her mali yılbaşında başkanın önerisi üzerine esasları Rektörlükçe tesbit edilen miktarlarda gecikme cezası alınır. Cezaların takip ve tahsilinden Birim yöneticileri sorumludur.
 3. Ödünç alınan materyallerin kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda :

  a)
  Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği materyali temin ederek 1 ay içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
  b) Bunu sağlayamıyorsa, materyalin rayiç değerine %50 eklenerek varsa gecikme cezasını ödemek zorundadır.
  c) Fiyatı belli olmayan veya rayiç bedeli altında görülen materyal için Kütüphane Komisyonlarınca piyasa araştırması yapılarak bedel tespit edilir.
  ç) Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan materyalleri iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

      

Elektronik Kaynaklar

http://kutuphane.ankara.edu.tr/

Basılı Kaynaklar Kataloğu

www.katalog.ankara.edu.tr

 2017 yılında Kütüphanemize Doğrudan Temin Yoluyla Gelen Kitap Listesi 
YazarKitap AdıYayınevi
 William C. Skelley (Author)Beef Cattle Management With Information on Selection, Care, Breeding and Fattening of Beef Cows and BullsCooper Press
Anonymous (John Deere)The Operation, Care and Repair of Farm MachineryLyons Press
S.R. BelloAgricultural Engineering: Principles & Practice (Volume 1)CreateSpace Independent Publishing Platform
S.R. BelloAgricultural Machinery & Mechanization: Mechanization, Machinery, landform, tillage, farm operations (Volume 1)CreateSpace Independent Publishing Platform
Conway, G., Shah, R.One Billion Hungry: Can We Feed the World?Cornell University Press
S. LeitmanBuild Your Own PlugIn Hybrid Electric VehicleMcGrawHill
Whetham, E.H.The Economic Background to Agricultural PolicyCambridge University Press
W.G. Sullivan et alEngineering EconomyPrentice Hall
Wilde, P.Food Policy in the United States: An IntroductionEarthscan Food and Agriculture
Jared LanderR for Everyone: Advanced Analytics and Graphics (AddisonWesley Data and Analytics) 1st AddisonWesley Professional
Christopher W. Alexander et al A Pattern Language:Towns, Guildings, ConstructionOxford Univ. Press
Novak, J.L., Pease, J.W., Sanders, L.D.Agricultural Policy in the United States: Evolution and EconomicsTaylor & Francis
PinstrupAndersen, P., Watson, D.D.Food Policy for Developing Countries: The Role of Government in Global, National, and Local Food SystemsCornell University Press
Dubravko Ćulibrk, Dejan Vukobratovic, Vladan Minic, Marta Alonso Fernandez, Javier Alvarez Osuna, Vladimir CrnojevicSensing Technologies For Precision IrrigationSpringer Science & Business Media
Cedric GondroPrimer to Analysis of Genomic Data Using R (Use R!) Springer; 2015
 Arthur M. LeskIntroduction to Genomics 2nd EditionOxford University Press
H.P. SmithFarm Machinery and EquipmentStyle Press
Primdahl, J., Swaffield, S.Globalisation and Agricultural Landscapes: Change Patterns and Policy trends in Developed CountriesCambridge University Press
Simon J. YuThe Toxicology and Biochemistry of Insecticides, Second EditionCRC Press
C. F. Sturm, T. a. Pearce, A. ValdesThe Mollusks: A Guide to Their Study, Collection, and PreservationUniversalPublishers
Raymond A. CloydGreenhouse Pest Management CRC Press
Elizabeth BoultsIlustroreol History of LandscapeJohn Wiley&Sons
Swinnen, J.The Political Economy of the 20142020 Common Agricultural Policy: An Imperfect StormRowman & Littlefield Publishers
Daniel Carrillo, Gilberto Jose de
Moraes, Jorge E. Peña
Prospects for Biological Control of Plant Feeding Mites and Other Harmful OrganismsSpringer
E. O. Wiley, Bruce S. LiebermanPhylogenetics: Theory and Practice of Phylogenetic Systematics 2nd EditionWileyBlackwell
T.D. Paine, F. Lieutier (Eds.)Insects and diseases of mediterranean Forestry systems Springer
A.A. FolamiAgricultural Machinery Development ProcedureLAP LAMBERT Academic Publishing
Ernesto SanBlasEntomopathogenic nematodes: New aspects of their behaviour ecology VDM Verlag
Brett Whelan, James TaylorPrecision Agriculture for Grain Production SystemsCSIRO PUBLISHING
Trewin, R.Crucial Agricultural Policy: Analysis of Key Threats to Food SecurityWorld Scientific Publishing
Dharmishthabahen R. Shah,
Abhishek Shukla
Mite Pest: Gerbera Mite Management in PolyhouseLAP LAMBERT Academic Publishing