30 Kasım 2018 tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da Fakültemiz ile Lizbon Üniversitesi Ziraat Fakültesi (ISA: Instituto Superior de Agronomia) arasında ikili  işbirliği anlaşması yapıldı.

Fakültemizi temsilen Dekanımız Prof. Dr. Ergin Dursun ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Necmettin Ceylan’ın katıldığı toplantıda, Lizbon Üniversitesi Ziraat Fakültesinden  (ISA:Instituto Superior de Agronomia) Dekan Prof. António Guerreiro do Brito, Bilimsel Araştırmalar koordinatörü Prof. Miguel Mourato, Prof. Margarida Tomé (Küresel Değişim Altında Orman Ekosistem Yönetimi Koordinatörü), Prof. Teresa Mateos (Biyosistem Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü Başkanı), Prof. Ricardo Braga ve Prof. Madalena Lordelo (Zootekni Bölümü Kanatlı Araştırmalar Koordinatörü) anlaşma tarafları olarak yer aldılar. ISA’da yapılan toplantı ve görüşmelerde; Fakülteler arasında eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği imkânlarını artırmak, Erasmus öğrenci hareketliliği kapsamında bölümler arasında anlaşmalar yapılmasını sağlamak, araştırmacıların karşılıklı projeler yapma imkanlarını geliştirmek,  Portekiz ve Türkiye’nin tarımsal gelişimini anlamak adına karşılıklı sunumlar yapılarak konular üzerinde görüş ve öneriler birlikte değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan toplantı ve değerlendirmeler sonucunda, özellikle eğitim ve araştırma alanında iki fakültenin güçlü bir işbirliği tesis etmeleri konusunda görüş birliğine varılarak ikili anlaşma ISA Dekanı Prof. António Guerreiro do Brito ve Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun tarafından imzalanarak süreç başlatılmış oldu. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun ve Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Necmettin Ceylan, ISA eğitim ve araştırma imkanlarını değerlendirmek ve incelemek üzere 100 yıllık geçmişe sahip tarihi kampüste araştırma ve incelemelerde bulundular. Bu incelemelerde sırasında ISA’dan Prof. Madalena Lordelo eşlik ederek bilgi aktarımında bulunmuştur.