Lisans eğitimi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni olmak üzere onbir ayrı programda verilmektedir.
Fakültede öğrenim, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyılda sürdürülmektedir. Ayrıca lisans eğitiminde yaz programı uygulaması başlatılmıştır. Eğitim programlarında toplam süresi 5 hafta olan 2 staj zorunluluğu vardır.
Fakültemize yeni kaydolan öğrenciler isterlerse, bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına girmek için başvurabilirler. Hazırlıkta geçen süre normal öğrenim süresi dışındadır.
Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim yönetmeliğine göre Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler için danışman öğretim üyesi görevlendirilmektedir.
Öğrencilerin görüş ve önerilerinin, eğitim sürecine ve fakülte yaşamına yansıtılabilmesi amacıyla her öğrenim yılı başında bölüm temsilcileri seçilmektedir.
Fakültemiz öğrencileri eğitimleri süresince yurtdışına gitme, lisans ya da lisansüstü eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında devam ettirme olanağına sahiptir. Başta Socrates/Erasmus kapsamında olmak üzere yapılan çeşitli uluslararası anlaşmalarla öğrencilerimiz çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Fakültemiz, ayrıca 2 uluslararası üniversite örgütüne üye olup çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır.
Ziraat Fakültesinden mezun olan mühendis ve mimarlar hem kamu hem özel sektörde çalışma olanağı buldukları gibi kendi işletmesini kurma olanağına da sahiptir.
Fakültenin tüm bölümleri Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde, anabilim dallarında bölümlerinin adını taşıyan tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

AKADEMİK BİRİMLER (LİSANS PROGRAMLARI)

 • Bahçe Bitkileri Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

      Bölüm bir Anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde esas olarak meyvecilik, sebzecilik,bağcılık ve süs bitkileri dallarında, büyük çoğunlukla bölgede ekonomik olarak yetiştirilen ürünlerin yetiştirilme teknikleri, çoğaltılması (fide-fidan, tohum ve mantar miseli üretim), ıslah, hasat ve depolama teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki biyolojisi, hasat sonrası fizyolojisi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

      Bölüm mezunları Tarım Bakanlığı, DİATK (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ziraat Bankası, FAO, Dünya Bankası, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, TİGEM, TÜGEM, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Belediyelere veya diğer resmi kurumlara bağlı Park-Bahçeler Müdürlükleri ile Üniversitelerde görev alabilirler.

      Özel sektör olarak ise, özel üretme çiftlikleri, üretim bahçeleri, fide ve fidancılık işletmeleri, özel tohumculuk firmaları, konserve ve meyve suyu vb. fabrikaları, büyük marketlerin meyve sebze satın alma ve muhafaza birimleri, şarap fabrikaları ile bazı bölgelerde yoğunlaşmış tatil köyleri ve otellerde bahçe düzenleme birimlerinde de rahatlıkla iş olanaklarına ulaşabilirler.

 • Bitki Koruma Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde öğrencilere zararlı böcek, akar, nematod ve diğer hayvansal zararlılar, bitkilerde oluşan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otların tanımlanmaları, simptomları, yayılışları, biyolojileri, biyoekotojiteri, bitki patojen ilişkileri ve kimyasal bitki koruma preparatlarının çevre ve insan üzerindeki etkileri, hastalık ve zararlılara karşı mekanik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik savaşım yöntemleri üzerinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırma yapılmaktadır.

  Bitki Koruma Bölümü mezunları, Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarında Ziraat Mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi, Tarım ilacı pazarlayan firmalarda, özel ilaçlama firmalarında, özel tarımsal danışmanlık firmalarında (organik ve ekolojik tarım sertifikasyonu), ev haşereleriyle mücadele eden özel firmalarda, tarım ilacı kalıntılarıyla ilgili danışmanlık yapan firmalarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Aynı alanlarda faaliyet gösteren firmaları kendileri kurabilirler ve tarım ilacı satış mağazaları açabilirler.

 • Peyzaj Mimarlığı Bölümü

  KONTENJAN: 60 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Peyzaj Mimarlığı Lisans Programında, doğal kaynakların, kültürel mirasın, peyzaj öğelerinin korunması, geliştirilmesi; tarımsal, endüstriyel ve kentsel kullanım dolayısıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının giderilmesi; doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizi ve değerlendirilmesi konularında planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, onarım, yenileme ve bakım hizmetleri sunabilecek Peyzaj Mimarları yetiştirmek amaçlanmıştır.

  BAŞLICA DERSLER Peyzaj Mimarlığı programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Botanik, Fizik, Matematik); mühendislik dersleri (Çizim Tekniği, Jeomorfoloji, Temel Tasarım, Bahçe ve Peyzaj Sanatı, Mimarlık Bilgisi, Peyzaj Konstrüksiyonu I-II, Peyzaj Tasarımı; Dendroloji I-II, Ekonomi, Teknik Resim, Bitkilendirme Tekniği, Proje I-II-III, Türkiye Peyzajı, Yer Örtücü Bitkiler, İç Mekan Bitkileri v.b) okumaktadırlar. Son sınıfta ise büyük çoğunluğu seçmeli olan dersleri almaktadırlar.

  DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI Bu programdan mezun olanlara Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisans Diploması ve Peyzaj Mimarı unvanı verilmektedir.

  Peyzaj Mimarları turizm ve dinlenme alanları, kampüsler, ticari merkezler, kamu yapıları, yerleşim alanları ile ilgili yer seçimi çalışmalarında yer alırlar, alan kullanım kararları üretirler, uygulama ve bakım çalışmalarını yürütürler, koruma projelerinde yer alırlar. İller Bankası, Karayolları Gen. Md., Çevre Bakanlığı, Belediyeler (Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, İmar Dairesi) gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde (Peyzaj Planlama ve Tasarım Büroları, fidanlıklar, seralar) çalışma ve iş sahibi olma olanağına sahiptirler.

 • Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü

  KONTENJAN: 25 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Su Ürünleri Bölümü tek anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümdeki öğrenciler tatlısu ve deniz ekolojisi (Limnoloji, Oşinografi), balık anatomisi, balıkçılık biyolojisi, balık ıslahı, popülasyon dinamiği, kabuklu su ürünleri ve balık yetiştiriciliği, su kirlenmesi ve kontrolü, su ürünleri mevzuatı, ağ materyali ve yapım tekniği, avlama tekniği, balık hastalıkları ve balıkçılık amenajmanı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

  Bölüm mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektörde yönetim, yetiştiricilik ve pazarlama konularında çalışabilmektedirler. Su Ürünleri (balık, kabuklu su ürünleri vb.) ve akvaryum balıkçılığı işletmelerinin projelendirilmesinde danışmanlık yapabilirler. Kendilerine özel balık üretim tesisleri kurabilirler. Bunun yanı sıra su ürünlerine ilişkin ulusal ve uluslararası temel araştırma ve projelerinin yürütülmesinde çalışabilirler.

   

 • Programme of Fisheries and Aquaculture

  Quota: 20 students

  Duration: 4 years

  Programme of fisheries and aquaculture enjoys the honor of being the first educational institution offering graduate degree for international students in the field of fisheries and aquaculture onwards 2014-2015 in Turkey. The starting point of the Programme is understanding of system – most obviously aquaculture production systems, but increasingly and with rather more challenge, wider aquatic resource system which is manipulated for societal aims – food production, financial gain, ecological quality, aesthetic value and human livelihood. The issues we work with centre on defining what is the goal, be it commercial aquaculture, meeting the needs of people, finding acceptable multiple-use resource management, or supporting ecosystem health and defining approaches required, incorporating a range of tools and areas of expertise. The Programme offers both theoretical and practical study for undergraduate students on fisheries and aquaculture.

  Graduates are capable of offering consultancy services regarding fisheries management, hatchery, nursery and on growing techniques of cold and warm water fish as well as fish processing. Graduates can be employed in governmental institutions, non-govermental organisations and private sector. Furthermore, graduates may work for academic fields or national-international research projects related to different fields of fisheries and aquaculture, globally.

  (Su Ürünleri Mühendisliği İngilizce Programı 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında hayata geçirilmiş olup bu alanda ülkemizdeki ilk ve tek program olma özelliği taşımaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. İçsu ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık faaliyetlerini temel bilimler, su yönetimi, çevre, sağlık ve mevzuat bilgilerinin ışığı altında yapabilen, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımına yönelik yeterli donanım ve beceriye sahip, girişimci, dinamik, yabancı dile hakim, uluslararası seviyede çalışma ve araştırma yürütebilecek nitelikte Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.)

 • Süt Teknolojisi Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Bölüm bir Anabilim dalından oluşmuştur. Bölümde, süt üretimi, saklanması ve taşınması, süt kimyası ve biyokimyası, peynir, tereyağ, yoğurt, içme sütü, süttozu ve dondurma gibi süt ürünlerinin teknolojileri, süt ve ürünlerinde kalite kontrolü, süt endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi, süt işletmelerinin projelendirilmesi, organize edilmesi ve kurulması gibi konularda öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve bilimsel araştırmalar yürütülmektedir.

  Bölüm mezunları, modern-yüksek kapasiteli süt fabrikalarından, küçük kapasiteli-geleneksel üretimle çalışan süt mandıralarına kadar olan tüm işletmelerde çalışabilmektedirler. Bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca Süt Sanayiine hizmet veren bir çok katkı maddeleri, hammadde hizmeti yapan ithalat-ihracat firmalarında da rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

 • Tarım Ekonomisi Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Bölüm bünyesinde Tarım İşletmeciliği, Tarım Politikası ve Yayım adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bölümde planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama, tarımsal kooperatifçilik, tarım hukuku, tarım politikası, köy sosyolojisi, tarımsal yayım ve haberleşme gibi konularda teorik ve uygulamalı dersler verilmekte ve araştırma yapılmaktadır.

  Tanm Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda, Orman Bakanlığı’nda idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Şeker Fabrikaları A.Ş., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve diğer bankalar, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi. T.R.T., Ticaret Odaları, Borsalar, Sanayi Odaları, ihracatçı birlikleri, Köy Kalkınma Kooperatif ve Birlikleri, özel sektör kuruluşları ve kendilerine ya da başkalarına ait tarım işletmelerinin yönetiminde çalışmaktadırlar. Bazı tarım ekonomistleri proje bürosu kurmuş ve yürütmektedi

   

 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nün amacı, tarımsal üretim için gerekli olan tarım makinalarının tasarımı, imalatı ve seçimi, etkin ve verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve korunması için bilgi üretmek ve yaymak, tarım makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla denemeler yapmak ve deney raporu vermek, yeni tarım alet ve makine prototiplerini imal etmek ya da var olan makinaların geliştirilmesi ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, Ülkemizde olmayan makinaların tasarım ve imalatını gerçekleştirip hizmete sunmak (Bu anlamda ülkemizdeki ilk yerli traktör ile birçok makine bölümümüzde tasarlanarak imal edilmiştir.) Mevcut tarım makinalarının daha verimli ve konforlu kullanımını sağlamak (akıllı makinalar, daha fazla mekatronik sistem gibi), TARIM MAKİNALARI, TARIM TEKNOLOJİLERİ ve TARIMDA ENERJİ KULLANIMI alanında ileri düzeyde mesleki ve teknik bilgilerle donatılmış kaliteli mezunlar vermektedir.
  Bu görevlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda bölümümüzün ilgi alanları şu şekilde sıralanabilir. Tarım Traktörleri, Tarımda Kullanılan Güç Kaynakları, Tarım Makinaları, Bilgisayar Destekli Tasarım Ergonomi, Tarımsal Elektrifikasyon, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Tarımsal Üretimde Verimliliği Arttırma, Çevreye Duyarlı ve Temel Araştırmalara Dayalı Üretim Teknolojilerini Geliştirme, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Sera Teknolojileri, Hassas Tarım Teknolojileri, Tarımda Otomasyon Uygulamaları, Kurutma Teknolojileri, İklimlendirme Teknolojileri ve Tarımsal Mekanizasyon İçin Gerekli Çevre Dostu Alternatif Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesini kapsayan günümüzde kullanılan ve gelecekte kullanılacak olan mühendislik ve teknoloji uygulamalarıdır.

   

 • Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Bölümün temel uğraşı, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, ürünlerin depolanması ve işlenmesi ve kırsal toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesine yönelik projelerde Biyoloji ve İnşaat Mühendisliği ilkelerini entegre ederek, gerekli yapı sistemlerinin planlanması, projelenmesi ve inşaattır. Bölümün, Sulama ve Drenaj, Tarımsal Yapılar ve Çevre Denetimi olmak üzere iki dalı bulunmaktadır.

  Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bankaların Tarımsal Kredi Şubeleri gibi kamu kuruluşları ile su kaynakları, sulama, drenaj, kırsal altyapı, hayvan barınakları ve seralara ilişkin konularda plan, proje ve üretim yapan özel kuruluşlarda çalışma alanı bulmaktadır.

   

 • Tarla Bitkileri Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri ile Çayır ve Mera Bitkileri olarak 3(üç) Bilim Dalından oluşmaktadır. Ayrıca Tarla Bitkileri Bölümüne ait “TARBİYOTEK” adı verilen bir ünite de dahil olup; bu ünitede tarla bitkileri biyoteknoloji çalışmaları yürütülmektedir.
  Bölüm gerek bilim kadrosu ve gerekse çalışma alanı ile deneyimli bir alt yapıya sahip olup hem proje sayısı hem de bilimsel yayımlar ve sözlü, yazılı katılımlar bakımından da geniş bir yoğunluk içerisindedir.
  Bölüm genel bitki ıslahı, tohumculuk ve teknolojisi, tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği, tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, hasat sonrası modern depolama tekniği ile ıslah teknolojileri konularında eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

  Tarla Bitkileri Bölümü mezunları özel firmalarda ve resmi kuruluşlarda ziraat mühendisi ve araştırıcı olarak çalışabilirler. Bitkisel üretimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik kurumlarda araştırma yürütebilir ve çözümler üretebilirler. Bitki ıslahı alanında klasik ve biyoteknolojik yöntemler kullanarak yeni çeşitler geliştiren kurumlarda görev alabilirler.

 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; “Toprak Bilimi” ve “Bitki Besleme” olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümün amacı; toprak oluşumu, etüt ve haritalanması; fiziksel, kimyasal, biyolojik, mekaniksel ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi, toprak analizleri, toprak ve su kaynaklarının korunması ve ıslahı, çölleşmeyle mücadele, çevre kirliliği ve önlenmesi, bitki besleme ve gübreleme, bitki fizyolojisi ve biyokimyası ile iyi tarım uygulamaları konularında güncel, bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla eğitim vermek ve araştırma yapmaktadır. Aynı zamanda toplum ve üniversite arasında bilgi paylaşımını arttırmaya yönelik projeler yapmaktadır.
  Öğrencileri; toprakların oluşumu, karakter kazanması, sınıflandırılması, etüdü ve haritalanması, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mineralojik özelliklerin saptanması, toprak-su-bitki ilişkileri, toprak mekaniği, toprak teknolojisi, toprak organik maddesi ve besin elementlerinin oluşumu ve özellikleri su ve rüzgar erozyonuna karşı alınacak toprak muhafaza önlemleri, toprak ıslahı ve çevre kirliliği, toprak verimliliği, bitkilerin beslenmesi ve gübrelenmesi, bitki fizyolojisi, tarla ve sera araştırma yöntemleri, laboratuvar analiz teknikleri, toprak idaresi, Türkiye toprak ve sularının tanıtılması konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

  Toprak Bölümü mezunları kamu sektöründe başta Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kurumlarında arazi etüt ve haritalama, toprak ıslahı, toprak verimliliği, arazi değerlendirme ve planlama, doğal kaynaklar yönetimi gibi konularda çalışmaktadır.Özel sektörde ise başta gübre fabrikaları, özel toprak ve bitki analiz laboratuvarları, inorganik ve organik gübre pazarı, organik tarım işletmeleri ve sera işletmelerinde çalışmaktadırlar.

   

 • Zootekni Bölümü

  KONTENJAN: 40 kişi

  ÖĞRETİM SÜRESİ: 4 yıl

  Bölüm; hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme ile biyometri ve genetik anabilim dallarından oluşmaktadır. Zootekni Bölümü bünyesinde yer alan küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği birimlerinde öncelikle ıslah, beslenme ve verimlilik konularında yürütülen çalışmaların yanısıra, öğrencilere yoğun biçimde uygulamalı eğitim programları verilmektedir. Ayrıca Hayvan Besleme ve Yem Teknolojisi konusundaki uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile ilgili sektörler için bilgi üretilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı?nda kurulu bilgi istem birimi de hem öğrencilere hem de fakülte içi ve dışındaki araştırıcılara bilgi vermektedir. Aynı birimde faaliyet gösteren Genetik Laboratuvarı?nda ise popülasyon genetiği ve moleküler genetik alanlarında çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Zootekni Bölümü mezunları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çeşitli hayvancılık kamu kuruluşlarının dışında özel kuruluşlarda kanatlı (hindi, tavuk, bıldırcın vs) ve süt sığırcılığı işletmelerinde, özel yem fabrikalarında, özel besi çiftliklerinde, süt, et, yapağı tiftik ve deri işleme ve pazarlama şirketlerinde, arıcılık işletmelerinde, koyunculuk işletmelerinde ve özel kesimhanelerde iş bulabilmektedirler.

   

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ülkemizin öncü ve ayrıcalıklı bir yüksek öğretim kurumudur. Öğrencilerimiz; bilim, kültür, sanat ve sporla iç içe yetiştirilir. Fakültemiz; mesleklerinin temel bilgileri ile donanmış, yaşamda başarının anahtarı olan sosyal becerilere ve özgüvene sahip, sürekli öğrenmeye değer veren, aklın ve bilimin yol göstericiliğine inanan, laik ve demokratik anlayışa sahip bireyler mezun etmektedir.