Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından “Land Degradation and Restoration” başlıklı atölye çalışması, 26-27 Ekim 2015 tarihlerinde Dekanlık Fakülte Kurul Salonu’nda düzenlenmiştir.  Atölye çalışmasında; toprak organik karbon stok durumu, sayısal toprak haritalama, arazi örtüsü ve kullanımı, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, modelleme konularının arazi bozunumu ile iyileştirilmesi konuları ele alınmıştır.

TÜBİTAK BİLGEM, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyon Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Üniversitemiz arasında ulusal düzeyde, Wageningen Üniversitesi ile uluslararası boyutta arazi bozulum ve restorasyon konularında sayısal toprak haritalama metotlarının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.