Kitap Satış Birimi
(Ankara dışından kitap siparişleriniz için aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz) 

Kargo talep edilmesi durumunda kargo ücreti alıcıya aittir.

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Ziraat Bankası
Iban No: TR 95 0001 0007 9907 0640 9350 45

Telefon: 0 312 596 1537 
E-Posta: halklail@agri.ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Çalışma Yönergesi

 

YAYIN NOKİTAP ADIFİYATIYAYIN TARİHİYAZARLARI
902Statik3.51984Prof. Dr. Ali Balaban
903Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu2.51984Prof. Dr. M. Hilmi Pamir
904Tarımsal İnşaat (Temel İlke ve Kavramlar)2.51984Prof. Dr. Ali Balaban, Doç. Dr. Erdem Şen
922Toprak Mekaniği ve Teknolojisi7.51985Prof. Dr. Nuri Munsuz
936Fermantasyon Mikrobiyolojisi51985Prof. Dr. M. Hilmi Pamir
958Süt ve Mamulleri Mikrobiyolojisi ve Hijyeni Uygulama Kılavuzu (2. Baskı)2.51985Prof. Dr. Ömer Köşker, Doç. Dr. Nezihe Tunail
962Taşıma-İletim Tekniği2.51985Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil, Yrd. Doç. Dr. Bülent Eker
963Gıda İşleme Mühendisliği-II2.51986Doç. Dr. Ömer Lütfü Gürses
1175Tarımsal Pazarlama (Pazarlama İlkeleri)51990Prof. Dr. Turan Güneş
1185Köy El Sanatları31990Doç. Dr. Mustafa Arlı
1233Toprak Amenajmanı’nda Düğümler-Çözümleri21991Prof. Dr. Akgün Aydeniz, Arş. Gör. Ali İnal
1259Köpek Beslemenin Bilimsel Esasları ve Pratik Öneriler 21992Prof. Dr. Şahibe Çalışkaner
1260Yakıtlar ve Yanma21992Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Acar
1297Traktör Arabalarının Tasarım Esasları2.51993Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar
1303Termik Motorlar Uygulama Örnekleri (4. Baskı)21993Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar, Prof. Dr. Ahmet Saral
1326Maki Bitkileri41993Yrd. Doç. Dr. Oğuz Yılmaz
1339Mühendislik Matematiği21994Doç. Dr. A. Nejat Evsahibioğlu
1343Gübreler ve Gübreleme Uygulama Kılavuzu21994Prof. Dr. Sevim Zabunoğlu, Arş. Gör. Şeniz Önertoy
1389Su Kalitesi7.51995Prof. Dr. Nuri Munsuz, Prof. Dr. İlhami Ünver
1402Kültürtekniğe Giriş (Genişletilmiş 2. Baskı)7.51995Editör; Prof. Dr. Ali Balaban
1416İçsel Tarım Mekanizasyonu (III. Baskı)51995Prof. Dr. Güngör Yavuzcan
1419Yemeklik Dane Baklagiller Uygulama Örnekleri (Gözden geçirilmiş II. Baskı)2.51995Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit
1421Toprak İşleme Aletlerine İlişkin Hesaplama Yöntemleri2.51995Prof. Dr. M. Arif Erol, Arş. Gör. H. Güçlü Yavuzcan
1422Mikolojik Terimler31995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1423Konukçu-Patojen İlişkilerinde Araştırma Yöntemleri11995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1424Bitki Viruslarının Saflaştırılma Metodları21995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1425Bitki Fizyolojisi Uygulama Kılavuzu (II. Baskı)31995Prof. Dr. Burhan Kacar
1431Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Kılavuzu (II. Baskı)2.51996Prof. Dr. Fikret Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. E. Başpınar, Dr. Zahide Kocabaş
1436Termik Motorlar (III. Baskı)81996Prof. Dr. Ahmet Saral
1440Ev İdaresi II (II. Baskı)31996Prof. Dr. Emine Gönen, Prof. Dr. Meltem Bayraktar
1441İş ve İşgücü Planlaması (II. Baskı)31996Prof. Dr. Emine Gönen
1442Tarımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi (II. Baskı)2.51996Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil, Prof. Dr. Bülent Eker
1472Toprak Genesisi ve Sınıflandırma81996Prof. Dr. Özcan Tanju
1474Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (Genişletilmiş II. Baskı)42000Prof. Dr. Didar Eser, Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Doç. Dr. H. Yavuz Emeklier
1478Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği81997Prof. Dr. Doğan Atay
1483Meliorasyon Makinaları Uygulama Örnekleri31997Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar
1496Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-1948)13.52008Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci
1497Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi'nin (Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Kuruluş Aşamaları)5.52008Prof. Dr. İ. Akif Kansu
1498Türkiye'de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri42009Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci
1499Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları ile Özetleri(30 Ekim 1933 - 30 Haziran 1948)13.52009Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci, Hasan Çiftci
1500Balıkçılık Amenajmanı51998Prof. Dr. Doğan Atay, Arş. Gör Ferit Rad
1505Türkiye Suları101999Prof. Dr. Nuri Munsuz, Prof. Dr. İlhami Ünver, Doç. Dr. Gökhan Çaycı
1506Yonca(Medicago L.) Türlerini Tanıma Kılavuzu41999Prof. Dr. Ahmet Eraç, Prof. Dr. İhsan Özkaynak
1517Aile Ekonomisi32001Prof. Dr. Emine Gönen, Prof. Dr. Özlen Özgen
1531Bitki Koruma Makinaları252018Prof. Dr. İbrahim Çilingir, Prof. Dr. Ergin Dursun
1533Bilgisayar Uygulamaları7.52003Doç. Dr. Ferit Kemal Sönmez, Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Dr. Halit Apaydın
1546Süt Teknolojisi (3. Baskı)7.52005Prof. Dr. Atila Yetişemeyen
1550Termik Motorlar (Yenilenmiş 4. Baskı)82006Prof. Dr. Ahmet Saral, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1560Süt Teknolojisi(4. Baskı)302018Editör; Prof. Dr. Atila Yetişemiyen, Haz.; Prof. Dr. Emel Sezgin, Prof. Dr. Metin Atamer, Prof. Dr. Celalettin Koçak, Prof. Dr. Atila Yetişemiyen, Prof. Dr. Asuman Gürsel, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürsoy
1562Kırsal Altyapı102008Prof. Dr. İrfan Girgin
1563Sustainable Site Design Approaches, Case Study the Kingdom of Jordan PSD Complex = Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Yaklaşımları, Örnek Çalışma: Ürdün Kraliyet Emniyet Genel Müdürlüğü252008Editors: Prof. Dr. Metin Başal, Dr. Aydın Özdemir, Project Group: Prof. Dr. Metin Başal, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. Aydın Özdemir, Ress. Asst. Ahmet Benliay, Ress. Asst. Volkan Müftüoğlu
1566Mühendislik Mekaniği (Statik) (II. Baskı)302016Prof. Dr. Metin Olgun
1567Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Uygulama KılavuzuTükendi2008Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Prof. Dr. Cemalettin Y. Çiftci, Prof. Dr. Saime Ünver İkincikarakaya, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Kaya
1568Populasyon Dinamiği202008Yrd. Doç. Dr. A. Şeref Korkmaz
1570Makroekonomi152009Prof. Dr. Selahattin Nuri Eraktan
1571Peyzaj Yapıları202009Doç. Dr. Elmas Erdoğan, Dr. Lerzan Erdinç
1576Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemleri152013Prof. Dr. Şahabettin Elçi, Prof. Dr. Cengiz Sancak
1577Tarımsal Yapılar (İkinci Baskı)302016Prof. Dr. Metin Olgun
1581Bitki Besleme ve Gübreleme (6. Baskı)252013Prof. Dr. Aydın Güneş, Prof. Dr. Mehmet Alpaslan, Prof. Dr. Ali İnal
1584Ekoloji (Düzeltilmiş 2. Baskı)102010Prof. Dr. Didar Eser, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit
1585Sulama Makinaları Yardımcı Ders Kitabı252018Prof. Dr. Metin Güner
1586Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması (4. Baskı)252011Prof. Dr. Doğan Atay, Doç. Dr. A. Şeref Korkmaz
1587Hasat Harman Makinaları352011Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1589Sıcak İklim Tahılları102012Prof. Dr. Hasan Yavuz Emeklier
Staj Uygulama Defteri202011Prof. Dr. Şahabettin Elçi
1590Drenaj Sistemlerinin Tasarımı302016Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. A. Zeki Erözel, Prof. Dr. Ahmet Öztürk
1591Balık Üretiminde Su Kalitesi102012Prof. Dr. Serap Pulatsü, Yrd. Doç. Dr. Akasya Topçu
1592Sulama (6. Baskı)252018Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. A. Zeki Erözel, Prof. Dr. Osman Yıldırım
1594Sulama Sistemlerinin Tasarımı (4. Baskı)302013Prof. Dr. Osman Yıldırım
1596Zemin Mekaniği (II. Baskı)202013Prof. Dr. Cengiz Okman
1597Hidroloji (3. Baskı)202012Prof. Dr. Cengiz Okman
1598Sulama Makinaları 302018Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1600Koyulaştırılmış ve Kurutulmuş Süt Ürünleri Teknolojisi (III. Baskı)102012Prof. Dr. Atila Yetişemiyen
1601İçme Sütü Teknolojisi202012Prof. Dr. Asuman Gürsel
1602Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi (3.Baskı)202012Prof. Dr. Asuman Gürsel
1603Motorlar ve Traktörler (Düzeltilmiş II. Baskı)252012Prof. Dr. Ahmet Saral, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1606Temel Biyometri202013Prof. Dr. Zahide Kocabaş, Prof. Dr. M. Muhip Özkan, Prof. Dr. Ensar Başpınar
1608Akışkanlar Mekaniği (Gözden geçirilmiş 4. Baskı)252013Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1609İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı202013Prof. Dr. M. Ertuğrul Yazgan, Doç. Dr. Aysel Uslu, Doç. Dr. Murat Özyavuz
1610Mimarlık Bilgisi252013Prof. Dr. Elmas Erdoğan
1611Topraksu Yapılarının Tasarımı252013Prof. Dr. Turhan Aküzüm, Prof. Dr. Fazlı Öztürk
1612Tarımsal İnşaatTükendi2013Prof. Dr. Metin Olgun
1613Süt Endüstrisinde Sanitasyon152013Prof. Dr. Metin Atamer
1614Deneme Tekniği (III. Baskı)352013Prof. Dr. Mehmet Alpaslan, Prof. Dr. Aydın Güneş, Prof. Dr. Ali İnal
1615Fitopatolojik Terimler Sözlüğü102014Prof. Dr. Y. Zekai Katırcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aktaş
1616Keyf Bitkileri202014Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Mustafa Yıldız
1617Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Genişletilmiş İkinci Baskı)502014Prof. Dr. Serap Pulatsü, Doç. Dr. Akasya Topçu, Prof. Dr. Doğan Atay
1619MikrobiyolojiTükendi2015Editör; Prof. Dr. Asuman Gürsel, Haz.; Prof. Dr. Asuman Gürsel, Prof. Dr. Metin Atamer, Prof. Dr. Celalettin Koçak, Doç. Dr. Ayşe Gürsoy, Prof. Dr. Atila Yetişemiyen
1620Açıklamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Rehberi252015Prof. Dr. Neşet Arslan, Prof. Dr. Bilal Gürbüz, Prof. Dr. Ahmet Gümüşçü
1621Peyniraltı Suyu Teknolojisi252015Prof. Dr. Asuman Gürsel
1622Temel Tasarım252015Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Filiz Çelik
1623Tarım Tarihi ve Deontolojisi252015Prof. Dr. Ahmet Özçelik
1624Hayvancılıkta Mekanizasyon (Genişletilmiş 3. Baskı)352015Prof. Dr. Musa Ayık, Prof. Dr. İbrahim Çilingir, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1625Peynir Teknolojisi302015Prof. Dr. Celalettin Koçak
1626Bitki Mikolojisi352015Prof. Dr. Y. Zekai Katırcıoğlu, Prof. Dr. Salih Maden
1627Peyzaj Mimarlığında Mühendislik Uygulamaları 1 Uygulama Kılavuzu302015Doç. Dr. Aydın Özdemir
1628Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları(Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş II.Baskı)302015Prof. Dr. İlknur Dursun, Prof. Dr. Mehmet Arif Erol
1631Genel Entomoloji302018Prof.Dr.İ. Akif KANSU
1632Böcek Çevrebilimi (Böcek Ökolojisi)302016Prof.Dr.İ. Akif KANSU
1633Ekonomi (4.Baskı)252015Prof.Dr. Selahattin Eraktan
1637Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri352016Prof.Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu
1638Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği452016Prof.Dr. Doğan Atay, Yrd.Doç.Dr. Süleyman Bekcan
1639Su Ürünleri Bilgisi252016Prof.Dr. Hijran Yavuzcan Yıldız, Prof.Dr. Doğan Atay
1640Serin İklim Tahılları402016Prof.Dr. Hasan Hüseyin Geçit
1641Ekonometri252016Prof.Dr. Ahmet Özçelik,Doç.Dr. Mehmet Arif Şahinli
1643Tarla Bitkileri352018Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Prof. Dr. Cemalettin Y. Çiftci, Prof. Dr. H. Yavuz Emeklier, Prof. Dr. Saime İkincikarakaya, Prof. Dr. M. Sait Adak, Prof. Dr. Özer Kolsarıcı, Prof. Dr. Hayrettin Ekiz, Prof. Dr. Suzan Altınok, Prof. Dr. Cengiz Sancak, Prof. Dr. Cafer Sırrı Sevimay, Prof. Dr. Hayrettin Kendir
1644Toprak İşleme Alet ve Makinaları352018Prof. Dr. İlknur DURSUN
1645Genel Bahçe Bitkileri302019Prof.Dr. Y. Sabit Ağaoğlu, Prof.Dr. Hasan Çelik, Prof.Dr. Menşure Çelik,Prof.Dr. Yılmaz Fidan,Prof.Dr. Yücel Gülşen,Prof.Dr.Atilla Günay,Prof.Dr.Nilgün Halloran,Prof.Dr.A. İlhami Köksal,Prof.Dr.Ruhsar Yanmaz
1646Nişasta ve Şeker Bitkileri302018Prof.Dr. Celal Er, Prof. Dr. Serkan Uranbey, Prof. Dr. Dilek Başalma
1647Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri302019Prof. Dr. Nejat Evsahibioğlu
1648Bitkisel Gen Kaynakları352019Prof.Dr. Sait Adak
1649Tarım Ekonomisi İstatistiği252019Prof.Dr.Ahmet Özçelik, Doç.Dr.Mehmet Arif Şahinli
1650Hidrolik ve Pnömatik Sistemler352019Prof.Dr. Metin Güner