Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi (Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments)  kısa adıyla IMPLEMENT projesinin tanıtım etkinliği, 6 Şubat 2019 tarihinde Fakültemizin konferans salonunda gerçekleştirildi. Proje, Erasmus+ Mesleki Eğitim Ana Eylem 2, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projedir (Proje No: 2016-1-TR01-KA202-034059). Proje, üç farklı ülke konsorsiyumu ile toplam altı kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülmüştür.

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye koordinatörlüğünde
  • Ankara Üniversitesi –Türkiye
  • Çukurova Üniversitesi -Türkiye
  • Agricoltura è Vita Associazione – İtalya
  • Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola – İtalya
  • Asociacion Agraria Jovenes Agricultores Asaja Granada – İspanya

Bu proje kapsamında Üniversitemizi, Fakültemizin Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Dekanımız olan Prof. Dr. Ergin DURSUN ile birlikte Prof. Dr. Kamil SAÇILIK, Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Doç. Dr. Caner KOÇ temsil etmişlerdir.

Etkinlikte, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasından sonra açılış konuşmalarına geçildi. Proje yürütücüsü Sayın Doç. Dr. Benal Öztekin’in (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi) açılış konuşması ile başlayan tanıtım ve çoğaltım etkinliği,  Projenin İtalya’daki ortak kuruluşlarının temsilcileri Sayın Massimo Canalicchio (Agricoltura e Vita) ve Sayın Dr. Sandro Liberatori’nin (ENAMA)  konuşmalaryla devam etti. Son olarak Fakülte Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ergin Dursun’un konuşması ile açılış konuşmaları sona erdi.

Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ergin Dursun,  projenin İtalya’daki ortak kuruluşlarının temsilcileri olan Massimo Canalicchio, Matteo Ansanelli, Roberto Limongelli ve Sandro Liberatori ile ikinci bölümde konferans vermek üzere katılım sağlayan Sayın Prof. Dr. Zeynep Şimşek (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Tanfer Dinler’e katkılarından dolayı Üniversitemizin ve Fakültemizin logolu ürünlerinden oluşan hediyeler takdim ederek sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin ikinci bölümü, Sayın Doç. Dr. Benal Öztekin “IMPLEMENT projesi ve bu kapsamda geliştirilen e-öğrenme platformunun tanıtımı” ile başladı. Daha sonra Konferans sunumlarına geçildi. Konferans kapsamında, Prof. Dr. Zeynep Şimşek “Tarımda Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Açısından Pestisit Uygulamaları” isimli sunumu, Sayın Tanfer Dinler ise “Tarım, İnsan, Çevre ve Bitki Sağlığına Farklı Bir Bakış” isimli sunumu gerçekleştirdiler.

Proje tanıtım ve çoğaltım etkinliği, tüm katılımcılara öğle yemeği ikram edilmesiyle toplantı sona erdi.