Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümü ve Kazan Belediyesinin tarafından 08-10 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Kazan ilçesinde Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sibel Ayşıl Özkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda 16 oturumda
Ankara ve Kazan Somut Olmayan Kültürel Miras,
Sözlü Gelenekler,
Müzik, Oyun ve Eğlence,
Gelenek, Görenek ve İnançlar

Maddi Kültür (Beslenme, El Sanatları, Giyim) konuları tartışılmıştır. Sempozyuma Azerbaycan, Kazakistan, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin pek çok ilinden katılım olmuştur. Sempozyuma 31 yurt dışından olmak üzere 104 bildiri ile 143 bilim insanı katılmıştır. Sempozyum sonuçlarının halk kültürü ve Kazan konusunda çalışan akademisyenlere kaynak olması ve Kazan ilçesi kültürünün ortaya konmasında yararlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca bu sempozyum, Ankara Üniversitesinin Kazan ilçesi ile ilk ortak faaliyeti gerçekleştirmesi ve bundan sonra kültürel ve tarımsal konularda yapılacak işbirliğine temel oluşturması açısından da önem taşımaktadır.