15-17 Ekim 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda düzenlenen ve “YEREL PEYZAJLAR VE KORUNMA SORUNLARI” konulu kongre yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından, 15-17 Ekim 2015 tarihleri arasında I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100. Yıl Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin düzenleme komitesi başkanlığını Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN üstlenmiştir. Peyzaj Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından hazırlanan ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kongre süreci, 3 gün olarak belirlenmiştir.

Çok sayıda uygarlığın kültür izlerini taşıyan ve çevrenin önemli bileşenleri olan yöresel, doğal ve sosyal özellikler ile üretim biçiminin oluşturduğu yerel peyzajlar ve korunması sorumluluğunu taşıyan bir ana bilim dalı olarak kongre teması; “Yerel Peyzajlar ve Koruma Sorunları” olarak belirlenmiştir.

Türk Bahçesi, kentsel, bölgesel, kırsal, arkeolojik peyzajlar ve peyzaj koruma araştırma sonuçlarını içeren ve 8 oturumda gerçekleştirilen kongrede 31 sözlü, 22 poster sunum yer almıştır.

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve özgün yerel peyzaj özelliklerini korumuş bir yerleşme olan Safranbolu gezisi ile de kongre son bulmuştur.

Kongrenin hedefi; doğal ve kültürel bileşenleri ile yerel peyzaj özelliklerinin tanıtımı, koruma sorunlarının belirlenmesi, koruma, planlama ve tasarım ölçeklerinde geliştirilen önerilerin ve uygulama örneklerinin paylaşımıdır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk kongre olması anlamında da önemli olan kongreye ulusal ölçekte; 26 üniversiteden, Cumhurbaşkanlığı’ndan, Peyzaj Mimarları Odası’ndan, başta Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su İşleri olmak üzere çeşitli bakanlıklardan, belediyelerden, özel kurum ve kuruluşlardan çok sayıda katılım olmuştur.