Fakültemiz ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ‘Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi’ tanıtım toplantısı 20 Ağustos 2019 tarihinde Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mahallesi’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına; Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Belgin Çakmak, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Belediye Meclisi Üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu ve bakanlık temsilcileri, Proje Yürürtücüsü Prof. Dr. Ayten Namlı ve proje ekibinde yer alan fakültemiz öğretim üyeleri, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ziraat Mühendisi Ayşen Yılmaz ile bazı mühendisler, Gölbaşı ilçesine bağlı mahalle muhtarları ve üreticiler, fakültemizden bazı öğretim üyeleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri katıldılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarfından 495.000 TL ile desteklenen projeye Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katkı verilmektedir. Proje kapsamında; sürdürülebilir zararlı yönetimi, hayvan beslemede doğal kaynaklardan yararlanma, tarımsal atıkların yönetimi, arazi kullanım planlaması, etkili su ve gübre kullanımının sağlanması ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan olası kirletici kaynakların önlenmesine yönelik olarak toprak bilimi, bitki besleme, gübreleme, bitki koruma, sulama, hayvancılık, mera yönetimi, budama, hobi bahçeciliği gibi ziraatın farklı disiplinlerinde çalışmalar yürütülecektir. Yürütücülüğünü Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Namlı’nın yaptığı projenin ekibinde Prof. Dr. Cem Özkan, Prof. Dr. Ersoy Yıldırım, Prof. Dr. Fatin Cedden, Prof. Dr. Hayrettin Kendir ve Prof. Dr. İbrahim Demir yer almaktadır.

Proje tanıtım toplantısının ilk açılış konuşması Yağlıpınar Mahallesi Muhtarı Ramanzan Mirza tarfından yapıldı. Daha sonra sırasıyla; Proje Yürütücüsü olan Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Namlı, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ziraat Mühendisi Ayşen Yılmaz, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu açılış konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılanlara fakültemizin ürünlerinden ikram edildi.

İkramın ardından, proje ekibinde yer alan Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mahallesi’nde Üretici Yahya Özbek’in elma bahçesinde tarım ilacı yerine biyolojik mücadele uygulamalarını nasıl yaptıklarını uygulamalı olarak anlattı. Daha sonra tüm protokol ve toplantıya katılanlar tarafından tarım ilacı yerine çevreci bir uygulama olan faydalı böcek salımı yapıldı. Faydalı böcek salımından sonra proje tanıtım toplantısı sonlandırıldı.