Fakülte kurulumuz, 05.03.2019 Salı günü saat 14.00 de dış paydaşlarımız ile birlikte geniş katılımlı şekilde düzenlendi. Fakülte Kurulu salonunda gerçekleştirilen kurula Fakültemizden Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ergin DURSUN, Dekan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK, Sayın Prof. Dr. Necmettin CEYLAN, Fakülte Sekreterimiz Sayın Adnan AKDENİZ, Fakülte Kurulu Üyelerimiz, araştırma görevlisi ve öğrenciler katıldılar. Fakülte Kurulumuza dış paydaş olarak; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Ziraat Yüksek Mühendisler Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiriciler Merkez Birliği, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Yem Sanayicileri Birliği, Türkiye Tohumcular Birliği, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TARSİM Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitki Islahçıları Alt Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün değerli yetkilileri katıldılar.
Fakülte Kurulu toplantısı, Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ergin DURSUN’un açılış konuşması ile başladı ve daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Fakültemizde yabancı dilde eğitim verilmek üzere açılması planlanan yeni programın görüşülmesine geçildi. Bu amaçla, Bahçe Bitkileri Bölümümüz öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Gölge SARIKAMIŞ sunum yaparak komisyon tarafından hazırlanan program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra dış paydaşlarımızın soruları, görüş ve önerileri alınmıştır.
Gündem maddeleri olarak belirlenen yabancı dilde açılması planlanan yeni programlarımız ve yabancı dil eğitiminin önemi, güncellenen staj yönergesi, mezuniyet tezi ve mesleki uygulama ilkeleri ile genel olarak eğitimin kalitesi üzerine konuşulmuş ve dış paydaşlarımızın görüşleri ve tavsiyeleri alınmıştır.
Tüm dış paydaşlarımızın ortak olarak değindiği ve önem verdiği konuların başında dil eğitimi ve staj süreleri vardı. Öğrencilerin eğitim kalitesinin artması ve daha donanımlı mezunlar verilebilmesi adına da düşüncelerini belirten paydaşlarımız ile görüş, öneri ve eleştirilerini dinlemek ve dikkate almak için bu tip toplantıların her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verilmiş ve toplantı sona ermiştir.