bakanlik150logopng

TAGEM Supported Projects

 Year 2015   
DepartmentProject ExecutiveSubjectPeriod
HorticultureDoç. Dr. Soner KAZAZTürkiye’ de Kesme Çiçek Ortanca Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 2015-2018
Dairy TechnologyProf.Dr. Asuman GÜRSELGeleneksel bir süt ürünü olan Kurut üretiminde farklı kurutma tekniklerinin kullanılması ve bu tekniklerin ürün kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması 2015-2018
Dairy TechnologyDr. Şebnem ÖZTÜRKOĞLU BUDAKDivle Obruk Peynirinin Endüstriyel Koşullarda Üretiminin Standardizasyonu 2015-2018
Fisheries and AquacultureProf. Dr. Ercüment GENÇFurukto-oligosakkarit, Galakto-oligosakkarit ve Mannan-oligosakkarit Katkılarının Karabalık (Clariasgariepinus) Larvalarının Büyüme Performansı, Karaciğer ve Bağırsak Histolojisi Üzerine Etkileri2015-2017
Fisheries and AquacultureDr. Emre KESKİNTürkiye İçsu ve Deniz Balıklarının DNA Barkod Kayıtlarının Oluşturulması2015-2018
Field CropsProf. Dr. Mustafa YILDIZÜlkemiz Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Tuza Tolerans/Dayanıklılık Göstergesi Olarak Evrensel SSR Markörlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Tuz Stresi Koşullarında Gen İfade Profillerinin İncelenmesi 2015-2018
Animal ScienceProf. Dr. H. Vasfi GENÇERDamızlık Ana Arı Üretim İşletmelerinde Morfometrik ve Mikrosatellit DNA Varyasyonunu Belirleme ve Damızlık İşletmeleri İzleme Sistemi Oluşturma2015-2018
Year 2016
DepartmentProject ExecutiveSubjectPeriod
Animal ScienceDoç. Dr. Seyrani KONCAGÜLAnkara keçilerinde döl verimi, yaşama gücü, büyüme hızı, ve tiftik
kalitesi ıslahında moleküler genetik teknolojisinden yararlanma
olanaklarının araştırılması.
2016-2019
Animal ScienceProf. Dr. Betül Zehra SARIÇİÇEK Ankara İli Yetiştirici Şartlarında Mera Kalitesinin, Tiftik Keçilerinin Tiftik ve Et Kalitesi ile Rumen Gelişimi Üzerine Etkisi2016-2019
Agricultural Machinery and Technologies EngineeringYrd. Doç. Dr. Caner KOÇGörüntü İşleme Teknolojisi ile Çalışan Akıllı Bahçe Pülverizatörü Tasarımı2016-2019
Agricultural Machinery and Technologies EngineeringAraş. Gör. T. Göktürk SEYHAN Kısa Mesafe Kablosuz Ağ ve Gsm Tabanlı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonisi Takip Sistemi2016-2019