yesimokay
Döner Sermaye ve İşletmeler Koordinatörü

Prof.Dr. Yeşim OKAY
okay@agri.ankara.edu.tr
  0 312 596 12 83

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 1981-1985 yılları arasında lisans öğrenimini tamamlayarak, 1986 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda 1987 yılında Yüksek lisans, 1994 yılında ise Doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH)-Chania/Girit-Yunanistan’da “Post-Harvest Physiology, Handling, Transportation & Storage of Agricultural Products” konulu eğitim çalışmalarına katılmıştır.

1997 yılında Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanını alarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam etmiştir.

2004-2010 yılları arasında Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü bünyesinde görev yapmış, 2004 yılından itibaren 3 yıl süre ile Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Yönetim Kurulu’nda, 2005 yılından itibaren 3 yıl süre ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nda Doçent Üyeliği görevlerini sürdürmüştür. 2002-2015 yılları arasında Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Uzmanlık alanı Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sert Kabuklu Meyve Türleri olan Prof. Dr. Yeşim Okay, alanıyla ilgili TÜBİTAK, BAP, Tarım Bakanlığı destekli projelerde yürütücü ve yardımcı araştırıcı olarak görev almış, çok sayıdaki uluslararası ve ulusal kongrelere bildiriler ile katılımda bulunmuş, ayrıca uluslar arası kongre sekreterliği (Proceedings of the Fourth International Symposium on Hazelnut, 1996. University of Ankara, I.S.H.S., F.A.O.), ve ulusal kongre yürütme kurulu üyeliği (Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1999) görevlerini de üstlenmiştir. SCI ve SCI-expanded indekste yayınlanan eserlerinin yanısıra çeşitli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış ve yüksek oranda atıf almış araştırma makaleleri, danışmanlığında tamamlanmış yüksek lisans tezleri bulunmaktadır. Halen, lisans ve lisansüstü düzeyde öğretim faaliyetlerini sürdürmekte, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin danışmanlığını da yürütmektedir.

Prof. Dr. Yeşim Okay, Şubat 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye ve İşletmeler Koordinatörlüğü görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk annesidir.