Dışkapı Yerleşkesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurulu tarafından görevlendirilen Değerlendirme Ekibi ve İSG Bölüm Sorumluları 07.01. 2016 tarihinde Fakülte Kurul Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yaptı
Toplantıda risk değerlendirme ile ilgili sunum yapılarak, oluşturulan formlar katılımcılar tarafından değerlendirildi.