KOMİSYONLAR

 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

  Prof. Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
  Doç. Dr. Umut TOPRAK
  Doç.Dr. Emre KESKİN
 • Burs Sağlama Komisyonu

  Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN
  Prof. Dr. Metin ATAMER
  Prof. Dr. Murat ÖZGEN
  Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU
  Prof. Dr. Serap PULATSÜ
  Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK
 • Çiftlik Danışma Kurulu

  Prof. Dr. Metin ATAMER
  Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL
  Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ
  Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN
  Prof. Dr. Metin OLGUN
  Prof. Dr. Fatin CEDDEN
  Prof. Dr. Hatice DUMANOĞLU
  Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
  Prof. Dr. Birhan KUNTER
  Prof. Dr. Recai GÜRHAN
  Prof. Dr. Mustafa VATANDAŞ
  Prof. Dr. Ali İNAL
  Prof. Dr. Necmettin CEYLAN
  Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM
  Prof. Dr. Aziz KARAKAYA
  Prof. Dr. Hayrettin KENDİR
  Prof. Dr. Vasfi GENCER
  Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK
  Prof. Dr. Halil FİDAN
  Prof. Dr. Kamil SAÇILIK
  Prof. Dr. Hasan Sabri ÖZTÜRK
  Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
  Doç. Dr. Aysel USLU
  Doç. Dr. Soner KAZAZ
  Doç. Dr. Ufuk TÜRKER
  Yard. Doç. Dr. Süleyman BEKCAN
 • Çevre Estetik Kurulu

  Prof. Dr. Halim PERÇİN
  Prof. Dr. Oğuz YILMAZ
  Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR
  Doç. Dr. Soner KAZAZ
  Yard. Doç. Dr. Zuhal DİLAVER
  Yard. Doç. Dr. Işıl KAYMAZ
  Araş. Gör. Faruk SARIHAN
 • Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

  Doç. Dr. Emre KESKİN (Başkan)
  Ar. Gör. Özge ÖZÜPEK
  Ar. Gör. Emre İNAK
  Ar. Gör. Volkan MÜFTÜOĞLU
  Ar. Gör. Nazlı TÜRKMEN
  Ar. Gör. F. İlknur ÜNÜVAR
  Ar. Gör. T. Göktürk SEYHAN
  Ar. Gör. Sertan AVCI
  Ar. Gör. Cansu TELCİ KAHRAMANOĞULLARI
  Ar. Gör. Emre Can KAYA
  Ar. Gör. Ayşe Övgü ŞEN
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu

  Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK (Başkan)
  Prof. Dr. Gökhan ÇAYCI
  Prof. Dr. Suzan ALTINOK
  Prof. Dr. İlkden TAZEBAY
  Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK
  Prof. Dr. Cem ÖZKAN
  Prof. Dr. Kamil SAÇILIK
  Doç. Dr. A. Şeref KORKMAZ
  Doç. Dr. Gölge SARIKAMIŞ
  Doç. Dr. Birce TABAN
 • İhale Komisyonu

  Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN
  Prof. Dr. Yeşim OKAY
  Prof. Dr. Hasan Sabri ÖZTÜRK
  Doç. Dr. Umut TOPRAK
  Zir. Müh. İlker ERESEN
 • Hayvan Hakları Komisyonu

  Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
  Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN
  Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN
  Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN
  Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU
  Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
  Prof. Dr. F. Sara DOLAR
  Prof. Dr. M. Emin BARIŞ
  Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN
  Doç. Dr. Umut TOPRAK
  Fak. Sek. Adnan AKDENİZ
 • Muayene Komisyonu

  Prof. Dr. İbrahim ÇİFTÇİ
  Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
  Prof. Dr. Aydan YILMAZ
  Prof. Dr. Emine OLHAN
  Doç. Dr. Ebru ŞENEL
  Doç. Dr. Umut TORAK
  Doç. Dr. Yener ATASEVEN
  Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL
 • Sosyal Aktiviteler Komisyonu

  Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
  Prof. Dr. Ersoy YILDIRIM
  Prof. Dr. Ercüment GENÇ
  Doç. Dr. A. Sema GÜN
  Yd.Doç.Dr. İlknur MERİÇ
  Dr. Sibel DAY
  Dr. Hande TAHMAZ
  Ar. Gör. Gözde SAYIN
  Ar. Gör. H. Ceren AKAL
  Ar. Gör. Sertan AVCI
  Ar. Gör.Esengül ÖZDEMİR
  Ar. Gör.Gülce OGUN USTA
  Ar. Gör. Hanife AKÇA
  Ar. Gör.T. Göktürk SEYHAN
  Ar. Gör. Ahmet UÇAR
 • Yurtiçi Ulusal Kongreleri Destekleme Komisyonu

  Prof.Dr. Prof.Dr. İbrahim DEMİR (Başkan)
  Prof.Dr. A. Güray FERZLİ
  Prof.Dr. Okan ELİBOL
  Doç. Dr. Yener ATASEVEN (Yedek Üye)
  Yard. Doç. Dr. Levent DOĞANKAYA (Yedek Üye)


  Yurtiçi Ulusal Kongreleri Destekleme İlkeleri :

  Madde 1- Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olarak tescil edilmiş çeşit, patent, faydalı model sahibi olmak.
  Madde 2- Yayınlardan aldığı h faktörü değerinin bir önceki takvim yılında herhangi bir veri tabanında en az 10 olması ve h faktöründe en az bir (1) puan artış sağlandığında destekten bir kez daha yararlanma hakkı doğar.
  Madde 3- Başvurulan yıl öncesi takvim yılında SCI (Expanded dâhil) ve SSCI (Expanded dâhil) tarafından taranan dergilerde en az 20 atıf almak,
  Madde 4- Başvuru yılından önceki takvim yılında SCI (Expanded dâhil) ve SSCI (Expanded dâhil)’da taranan dergilerde makale ve kurum dışı proje değerlendirme sayısının toplamda en az 5 olması
  Madde 5- Başvurudan önceki takvim yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi adını taşıyan, eğitim, Çalıştay, Sempozyum ve Kongre düzenlemek (Düzenleme Kurulu Başkanı),
  Madde 6- Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, BAP, SANTEZ, TAGEM, STK’lar ve/veya diğer Bakanlıklardan proje desteği almış olmak (Proje ekibinden bir kişi /yıl, diğer proje personelinden feragat formu alınmalıdır.)
  Madde 7- Ankara Üniversitesi TTO yoluyla en az iki şirkete danışmanlık ya da araştırma projesi yapmak,
  Madde 8- Öğrenci anketlerinde verdiği derslerin herhangi birinden dersin verildiği dönem baz alındığında Fakültede en yüksek ilk üç anket puanı alan öğretim üyelerinden biri olmak, (Anket sonucunda ilk üç kişi dekanlık tarafından her yıl kişilere bildirilecek ve bu kişiler kendilerine verilen belge ile birlikte başvurabileceklerdir.)
  Madde 9- Başvuru tarihinden önceki takvim yılında Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, SANTEZ, BAP, TAGEM ve diğer Bakanlıklara en az bir proje sunmuş ve bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamış olmakla beraber destek alamamış olmak,
  Madde 10- Akademik teşvik kapsamında en az 90 puan almış olmak.
  Madde 11- Ulusal Kongre, Çalıştay ya da Sempozyumda sözlü bildiri sunmak. Destek sadece sözlü bildiriyi sunan kişiye Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi adresini kullanmak kaydıyla verilebilir. Aynı kongrede ikinci sözlü bildiriye ek destek verilmez
  Madde 12- Araştırma görevlileri (Öğretim üyesi kadrosuna atanmamış olanlar dâhil) ulusal kongreye iki poster bildiriyle katılmak kaydıyla 400 TL ile desteklenebilir. Aynı kongrede ikiden fazla poster bildiriye ek destek verilmez.
  Madde 13- 1-10. maddeler arasında herhangi bir maddedeki koşulları karşılayan öğretim üyesi bildiri sunmadan da Ulusal Kongre, Çalıştay ve Sempozyuma katılabilir ya da yeni bir analiz metodu öğrenmek, teknik bir ziyarette bulunmak, sahadaki yenilikleri takip etmek üzere yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilebilir
  Madde 14- Bu destekten yılda bir kez yararlanılabilir. Başvuru gerekli belgelerle yapılır.
  Madde 15- Desteğin üst sınırı 750 TL olup, bu destek yolluk, yevmiye, konaklama ve kongre katılım giderleri için kullanılabilir.
 • Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğü (ZEK)

  Doç. Dr. Gölge SARIKAMIŞ (Başkan)
  Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR
  Doç. Dr. Birce TABAN
  Doç. Dr. Alper Serdar ANLI
  Yard. Doç. Dr. Caner KOÇ