Prof. Dr. Şükran ŞAHİN
Dekan Yardımcısı
sukran.sahin@ankara.edu.tr
Telefon : (312) 596  1303

Prof. Dr. Şükran Şahin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. 1987 yılından bu yana aynı bölümün akademik kadrosunda yer almaktadır. Dr Şahin Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında, 1989 yılında Yüksek Lisans, 1996 yılında ise Doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, bir yıl süre ile İspanya Zaragoza IAMZ’de Çevre İlişkili Kırsal Planlama konulu sertifika programına katılmış, ardından İtalya Bologna Üniversitesi’nde beş ay süreli doğal kaynakların ekonomisi üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Temel ilgi alanları peyzaj ekolojisi, peyzaj planlama, akarsu peyzajları ile birlikte çevre yönetim araçlarından özellikle çevresel etki değerlendirmesi ve ekolojik etki değerlendirmesidir.

Dr. Şahin arazi bozunumu üzerine, bir adet AB FP7 projesinde araştırmacı ve bir adet Dünya Bankası projesinde yürütücü ulusal paydaş olarak görev almıştır. Avrupa Birliği MED-CAMPUS programı destekli ve Ankara Üniversitesinde yürütülen;  “Efficient Use of Computers for Office Management, GIS, Cad/CAM Aplications” ve “European Masters Degree Course on Environmental Management  eğitim projelerinde çevre yönetimi konusunda eğitmen ve yürütücü asistanı olarak görev almıştır. Yine Avrupa Birliği’nin TEMPUS destekli ve Polonya’da Gdansk ve Szczecin Teknik Üniversitesi’lerinde  yürütülen “European Masters Degree in Eco-Integrated Mechanical Engineering” projelerinde çevre yönetimi konusunda eğitmen olarak görev almıştır.  Dr. Şahin Ankara Üniversitesi araştırma Fonu destekli, sırasıyla turizm potansiyeli, yeşil alanların iklim üzerine etkiler ve kent parklarında fenolojik gözlem konularında olmak üzere üç adet projede yürütücü olarak görev almıştır. TÜBİTAK KAMAG 1007 destekli bir projede yürütücü olarak görev almış ve üç Bakanlığın yer aldığı bu proje sonucunda “Bölge ve Alt Bölge Ölçeğinde peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu” yayınlanmıştır. Proje koordinatörü olarak yer aldığı diğer bir araştırma sonucunda “Akarsu Koridorlarında Peyzaj Onarımı ve Doğaya Yeniden Kazandırma Teknik Kılavuzu” başlıklı eser ilgili Bakanlık tarafından yayınlanmıştır. Belirtilenlerin dışında çok sayıda araştırmada da araştırmacı veya danışman olarak yer almıştır.

Dr. Şahin Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezinin kuruluş çalışmalarında görev almış ve aynı birimde bir süre Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda akademik etkinlikte düzenleyici ve/veya katılımcı olarak yer almış olan Dr. Şahin’in bu kapsamda çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Dr. Şahin iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.