11 Temmuz 2019 tarihinde Sırbistan’in başkenti Belgrad’da Fakültemiz ile Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında ikili  işbirliği anlaşması imzalandı. Fakültemizi temsilen Dekanımız Prof. Dr. Ergin Dursun ve Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Necmettin Ceylan’ın katıldığı toplantıda, Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesinden  Dekan Prof. Dr. Dušan Živković, ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vladan Bogdanović anlaşma tarafları olarak yer aldılar.

Belgrad Üniversitesine bağlı 6 fakülteden biri olarak 1919 yılında kurulan ve bu sene 100 yılını kutlayan Ziraat Fakültesinin 1932 yılında tamamlanan tarihi binasında gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde; Fakülteler arasında eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği imkânlarını artırmak, Erasmus öğrenci hareketliliği kapsamında bölümler arasında anlaşmalar yapılmasını sağlamak, araştırmacıların karşılıklı projeler yapma imkanlarını geliştirmek,  Sırbistan ve Türkiye’nin tarımsal yapısını anlamak adına karşılıklı sunumlar yapılarak konular üzerinde görüş ve öneriler birlikte değerlendirmeye alınmıştır.

Yapılan toplantı ve değerlendirmeler sonucunda, özellikle eğitim ve araştırma alanında iki fakültenin güçlü bir işbirliği tesis etmeleri hususunda görüş birliğine varılması sonucu, ikili anlaşma Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Dušan Živković ve Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ergin Dursun ve Dekan Yardımcımız Prof.Dr. Necmettin Ceylan Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama çiftliğine ziyarette bulunmuş,  üzüm bağları ve sazan üretim havuzlarını gezerek bilgi almışlardır. Belgrad Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dušan Živković ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vladan Bogdanović’in eşlik ettiği inceleme ziyaretinde, Araştırma Uygulama Çiftliğinde bilhassa ziraat fakültesi öğrencilerinin staj yapma esasları, üretim faaliyetlerinde yer alma durum ve süreçleri ile araştırma yürütme imkanları yönünden akademisyenlerin çalışma süreçleri konusunda çiftlik müdürü ve çalışanlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ziyareti sonunda her iki taraf 2020 Mayıs ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde buluşarak işbirliğini daha ileri noktalara taşıma noktasında görüş birliğine varmışlardır. İmzalanan anlaşmanın üniversitemiz onayına sunulmasının ardından kısa süre içinde Erasmus programı çerçevesinde bölümler arası işbirliğinin başlatılması için taraflar el sıkışmış ve ziyaret başarı ile sonuçlandırılmıştır.