Yıllık İzin Formu:

Akademik Personel Yıllık İzin Formu

Görev Devir-Teslim Formu


Pasaport ve Vize işlemleri:

Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu

Vize Talep Formu

Seyahat Sonuç Raporu Formu


Bilgi ve Bildirim Formları:

Kurum Kimlik Bilgi Formu

Personel Bilgi Formu

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Mal Bildirim Formu


Akademik Kadrolara Atanma:

– Doçentlik Sözlü Sınav Tutanağı

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu

Yeniden Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu

Doçentlik Kadrosuna Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu

Profesörlük Kadrosuna Yükseltilme ve Atanma Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Form

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Yükseltilme Başvurusu Yapan Adaylara İlişkin Jüri Değerlendirme Raporu


Yıllık Etkinlik Raporları:

Öğretim Üyesi / Görevlisi Yıllık Etkinlik Raporu

Öğrtim Görevlisi Yıllık Etkinlik Raporu

Araştırma Görevlisi Akademik Etkinlik Raporu


Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği:

– Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Değerlendirme Komisyonu

Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Yürütme İlkeleri

Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Yönetim Kurulu Karar Örneği

Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği Başvuru Formu