19
KAS
2019

Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrencilerimizin Dikkatine…

Posted By :
Comments : Off

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve hazırlanacak olan 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda kullanılmak üzere akademik personel, idari personel ve öğrencilere yönelik iç paydaş memnuniyet anketleri hazırlanmıştır.
18 Kasım – 18 Aralık 2019 tarihleri arasında web üzerinden online olarak erişim sağlanabilecek olan söz konusu anketlere ilişkin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aracılığı ile kullanıcıların kurumsal e-posta adreslerine sisteme giriş yapabilecekleri linkler ve şifreler iletilmiştir.
Tüm personel ve öğrencilere önemle duyurulur.