23
TEM
2019

Bilimsel Çalışmalar Yapmak Üzere Fakültemize Gelen Pakistan Sindh Tarım Üniversitesi Toprak Bölümü Öğretim Üyesi Asist. Prof. Dr. Saima Kalsoom BABAR, Dekanımız Prof. Dr. Ergin DURSUN’u Makamında Ziyaret Etti

Posted By :
Comments : Off

Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman TABAN’ın danışmanlığında Doktora sonrası bitki besleme alanında araştırmalar yapmak üzere Sindh Tarım Üniversitesi Toprak Bölümü Tandojam-Pakistan’dan gelen Asist. Prof. Dr. Saima Kalsoom BABAR 01.07.2019 tarihinde Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ergin DURSUN’u Prof.Dr. Süleyman TABAN ile birlikte ziyaret etmişler ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir. Dekanımız Prof. Dr. Ergin DURSUN, Asist. Prof. Dr. Saima Kalsoom BABAR’ı fakültemizde görmekten büyük mutluluk duyduğunu ve yapacağı çalışmalarda kendisine yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

Asist. Prof.Dr. Saima Kalsoom BABAR, 2004 yılında Sindh Tarım Üniversitesi Toprak Bölümünden mezun olmuş ve aynı bölümde Yüksek Lisans eğitimini 2007 yılında tamamlamıştır. Malezya Putra Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Amenajmanı Bölümünde “Effects of Cu and Zn coated urea on rice production in acidic and alkaline soils” konulu çalışma ile Doktora tezini tamamlamıştır.  Bugüne değin 4 yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapmıştır. Alanında bilimsel dergilerde yayınlanmış orijinal makaleleri bulunmaktadır.