03
TEM
2018

2018 Yaz Aylarında 2. Sınıf Stajını Yapacak Öğrencilerin Dönem ve Yerleri(Güncellendi)

Posted By :
Comments : Off

Fakültemiz öğrencilerinin 2547 sayılı Kanunun ek 23. maddesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri kapsamında yapmaları gereken zorunlu stajları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sosyal güvence altına alınmış olup, karşılanması gereken iş kazası ve meslek hastalığı prim giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

2018 Yaz Aylarında 2. Sınıf Stajını Yapacak Öğrencilerin Dönem ve Yerleri (Güncellendi)

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ STAJ İLKELERİ