16
MAR
2017

Çalıştay: “Housing Green Space and Children’s Play”

Posted By :
Comments : Off

Tarih: 20-21 Mart 2017

Yer: Ankara Holiday Inn, Tunus Caddesi, Kavaklıdere

Bu çalıştay, çocuk ve çevre ilişkileri kapsamında yeni araştırma olanakları ve işbirlikleri oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalıştayda, farklı ülke ve disiplinlerden davet edilen uzman ve akademisyenler, çocukların fiziksel aktiviteye eğilimleri, fiziksel çevrenin ve peyzaj elemanlarının çocukların gelişimlerine etkileri, ülkemizde ve yurtdışında konuyla ilgili yapılan araştırmaların sonuçları, konut yeşil alanları ve oyun alanları gibi örnek uygulamaların kullanım biçimleri tartışılacak; gelecekte yapılacak ortak araştırma ve uygulama faaliyetlerinin stratejisi tespit edilecektir.

Etkinlik sonunda, çocuk ve çevre çalışmalarını uluslararası düzeyde ele alacak araştırma konularının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Avrupa genelinde konuyla ilgili işbirlikleri oluşturularak araştırma ve uygulamaya dönük öneriler tespit edilecektir.

Davetli konuşmacı ve katılımcılar:

Prof.Helen Woolley, Sheffield Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Dr.Liz Chesworth, Sheffield Üniversitesi Çocuk Eğitimi Bölümü
Prof.Dr. Neriman Aral, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi
Prof.Dr.Figen Gürsoy, Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Prof.Dr.Gülsen Erden, Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü
Yard.Doç.Dr.Yücel Can Severcan, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Yard.Doç.Dr.Okşan Tandoğan, Namık Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Dr.Melih Bozkurt, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla.

Doç.Dr.Aydın Özdemir
Etkinlik Düzenleme Kurulu adına.