22
ŞUB
2016

Ankara Üniversitesi Teknokent’te Staj Olanağı

Posted By :
Comments : Off

Ankara Teknokent son 3 yılda büyük bir gelişim göstererek kiralanabilir kapalı alanını 4 katına çıkarmıştır. Teknokent’te 100’e yakın şirket ve 450 Ar-Ge personeli çalışmaktadır. Teknokent’te 20 öğretim üyesinin firması bulunmakta, ayrıca 30 civarında kuluçka firması bulunmaktadır. Ankara Teknokent’teki Ar-Ge firmaları Ziraat, Veteriner, Jeofizik, Kimya, Fizik,Savunma, Eczacılık ve Tıp gibi geniş alanlarda faaliyet göstermektedir. Teknokent’te faaliyet gösteren diğer girişimciler Üniversitemiz öğretim üyelerinden danışmanlık hizmetleri de alarak Ar Ge faaliyetlerinde  bulunmaktadırlar. Ankara Teknokent tüm bu faaliyetleri, bilimselçalışmaların sonuçlarının daha etkin olarak değerlendirilmesi, Üniversite-Sanayi işbirliğinigeliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı yapacak yüksek katma değerli Ar-Ge ürünlerinin geliştirilmesine bir ortam oluşturma çabası içinde sürdürmektedir.

Bu kapsamda, Fakültemiz öğrencilerinin staj imkanlarının geliştirilmesi için Ankara Teknokent’te bulunan firmalarda belirli sayıda kontenjan ile staj olanağı sağlanacaktır. Ankara Teknokent firmalarında staj yapmak isteyen öğrencilerimizin www.ankarateknokent.com adresinden staj başvuru formunu doldurarak info@ankarateknokent.com adresine göndermeleri durumunda başvuruları değerlendirilecektir.