18 th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG) ,Bağın virus ve virus-benzeri hastalıkları 18.  Uluslararası Kongresi, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel and Convention Center’da Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ’un başkanlığında yapılmıştır. Dünyanın 26 farklı ülkesinden 104 araştırıcı katılmış ve 58 sözlü sunu ve 51 adet poster sunumu gerçekleştirilmiştir.

Kongre açılışı, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Sibel Ayşıl Özkan’nın katılımı ile yapılmış ve Davetli konuşmacı olarak Ziraat Fakültesi Bahçe bitkileri öğretim üyesi Prof. Dr. Birhan Kunter, ülkemiz bağcılığını anlatan ”Viticultural Properties and germplasm profiles of Turkey “ konulu çağrılı tebliğini sunmuştur. Daha sonra ICVG Komite başkanı Prof. Dr. Giovanni Martelli “ dünyadaki bağ alanlarında son 60 yılda görülen hastalıkları kronolojik bir düzende veren “ A historical account with an eye to the studies of the last 60 years and so” konulu açılış tebliğini sunmuştur. Kongre 12 oturumda yapılmış ve kongrede bağ alanlarında, tüm dünyada görülen nepovirüsler (nematodlarla taşınan virüsler), yaprak kıvrılma virüsleri, gövde hastalıkları, virod enfeksiyonları ve yeni olarak bulunan hastalıklar tanıtılmış ve bunların tanı yöntemleri ve yayılma yolları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Davetli konuşmacılardan Dr. Maher Al-Rwahnih (California Universitesi- USA) bağ hastalıklarının tanısında yeni generayon sekanslama üzerindeki çağrılı tebliğini “ Next generation sequencing poised to replace biological indexcing as the gold standart for virus detection in grapevine” sunmuş ve yeni gelişen teknolojinin tarımda da rahatlıkla uygulanabileceğini göstermiştir.

Kongrede sosyal program olarak 6 Eylül akşamı “Welcome cocktail yapılmış, 8 Eylül günü öğleden sonra öğlen yemeği Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulunda verilmiş ve daha sonra A.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama bağında incelemelerde bulunulmuş ve burada kendilerine Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından, fakültemiz ürünlerini de içeren bir kokteyl sunulmuştur. 9 eylül gecesi Gala yemeği Ankara Kalesinde verilmiş, 10 Eylül günü öğleden sonra ise Ankara turu yapılmış ve katılımcılara Anıtkabir ve Kurtuluş Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hamamönü ve Kocatepe Camii gezdirilmiş, 11 Eylül 2015 günü ise Kapadokya turu düzenlenmiş, Ürgüp ve Göreme’deki ören yerleri ve yer altı şehirleri gezdirilmiştir.

10 Eylülde ICVG Steering Committee Toplantısı yapılmış ve Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ, Steering Committee üyeliğine oy birliği ile seçilmiştir. Kendisi ICVG Yönetim Kuruluna giren ilk Türk öğretim üyesidir.